Norwegian-Spanish translation of gjøre om

Translation of the word gjøre om from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjøre om in Spanish

gjøre om
allmennverb rehacer
Synonyms for gjøre om
Derived terms of gjøre om
Anagrams of gjøre om
Examples with translation
Han kan gjøre seg forstått på engelsk.
Tom hadde ingenting med kidnappingen å gjøre.
Er det noe jeg kan gjøre for å hjelpe?
Han prøvde å gjøre opp for tapt tid.
Har du noe du må gjøre i dag?
Similar words

 
 

More examples
1.Budsjettet må vi gjøre om.
2.Vårt inntrykk er at kontrollen med slik virksomhet er for dårlig, og at det nærmest er fritt frem for enkeltpersoner som ønsker å gjøre om boliger til kontorformål.
3.Alt i august 1883 kalte han til seg Selmer og et par andre regjeringsmedlemmer for å drøfte hva man skulle gjøre om ministeriet ble felt.
4.Anne har mer enn nok å gjøre om dagen.
5.Arbeidet med å gjøre om fem av byens gater til gågater er i full gang.
6.Berntsen forsøker å komme seg ut av dilemmaet ved å si at det ikke er mulig å gjøre om reformene selv om man så gjerne ville.
7.De LOorganiserte arbeidstagerne i Samskipnaden streiket mot at styret, inkludert det sosialistiske studentflertall, går inn for å gjøre om Samskipnadens underavdelinger til aksjeselskaper.
8.De spurte om hvem som har fullmakt til å gjøre omdisponeringer på sykehusbudsjettet, på hvilket nivå de budsjettmessige bindinger blir lagt, og om driftsmidler kan overføres til senere år.
9.Debattnivået i Norge ville bli adskillig forbedret om Nilsen og andre motstandere av eterreklame innrømmer at deres hovedmotiv er å holde fast ved mest mulig av kringkastingsmonopolet - noe som utvilsomt best lar seg gjøre om NRK forbeholdes alle lisensinntektene, samtidig som man legger hindere i veien for den andre finansieringsformen som vil kunne gi oss en fullverdig konkurrent til monopolet.
10.Den nye loven om primærhelsetjenesten i kommunene åpner for at den personlige økonomi vil avgjøre om funksjonshemmede og andre kan gjøre bruk av det best mulige behandlingstilbudet, påpeker NHFU.
11.Den som vil gjøre om på tingene, må nødvendigvis først vite hvordan de ser ut.
12.Det ble nemlig under landsmøtets behandling av denne sak uttrykkelig presisert at det såkalte" frysstandpunktet" bygget på det vedtaket partiet har vært med på å gjøre om gjennomføringen av NATOs" dobbeltvedtak" når det gjelder utplassering av mellomdistanseraketter som et svar på russernes utplassering av mer enn 300 SS 20raketter.
13.Det hjelper lite om Kristin Brudevoll ved Kontoret for norsk litteratur i utlandet har gjort alt for å hjelpe med turen - når det ikke finnes midler, er det ikke så mye man kan gjøre om man da ikke som Ebba Haslund og Tove Nilsen velger å satse selv.
14.Det kan vi godt gjøre om vi tilføyer at Freud skrev sin" Drømmetydning" i 1899, underbevisstheten som personlighetens sannhetsvidne er rykket ubehagelig nær, Freud leser vi fremdeles med små gys.
15.Det synes som om intet er spart for å gjøre operasjonssaler og laboratorier så funksjonelle som mulig, samtidig som det er lagt vekt på å gjøre omgivelsene trivelige med bevisst valg i materialer og farver.
16.Det ville man f. eks. ikke gjøre om man i forbindelse med at en mann stiller på et partis liste til kommunevalget, bruker som angrepspunkt mot ham at han ble grepet i butikknaskeri en gang i ungdomsårene.
17.Dette var moro må jeg gjøre om igjen !
18.Dette vedtak har blant annet ført til at Arbeiderpartiet i Sogn og Fjordane må gjøre om nominasjonen fra 1981 fordi fylkespartiet er representert med to menn på Stortinget.
19.Dette vil imidlertid føre til at hele debatten om sendetider på de tre nærradiosenderne må gjøre om igjen.
20.Eneste måte å gjøre om på dagens forhold er enten å oppløse selskapet for å starte et nytt, eller å selge eiendommen.
21.Heller ikke utsalgene til A. Hansen Bakeri A / S eller baker Brun i Bogstadveien vil gjøre om på åpningstidene sine - foreløbig.
22.Hovedpoenget i vårt første brev var likevel at vi ba Regjeringen klargjøre om, og i tilfelle hva, den vil gjøre for å bedre sysselsettingssituasjonen utover de beskjedne bidrag som ligger i årets statsbudsjett.
23.Hva akter Ap. å gjøre med de reformer som det er mulig å gjøre om ?
24.Hva skal vi gjøre om 810 år ?
25.I denne periode har Statskraftverkene bygget ut 22 milliarder kilowattimer kraft og overføringer som det idag ville koste ca. 60 milliarder kroner å gjøre om igjen.
26.I tillegg skal man gjøre om syv av de gamle sportellhyttene til selvhusholdningshytter.
27.I uttalelsen fremholdt Førde at det aller meste av hva Høyre har gjort i regjeringsposisjon vil Arbeiderpartiet gjøre om dersom partiet vinner valget i 1985.
28.Idag snakker man helst om" defektene" ved Maos store byggverk, og hvor tvingende nødvendig det er å gjøre om på det hele.
29.Jeg vet faktisk ikke hva vi skal gjøre om vi ikke kommer oss avgårde.
30.Kampene mot lag som Strømsgodset og Bærum skulle kunne trekke folk, men aller helst ser vi jo at folk kommer for å se Lyn, og det tror jeg de vil gjøre om vi greier å holde oss i toppskiktet i annen divisjon.
Your last searches