Norwegian-Spanish translation of gjenspeiling

Translation of the word gjenspeiling from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjenspeiling in Spanish

gjenspeiling
fysikknoun reflejo [m]
Synonyms for gjenspeiling
Similar words

 
 

More examples
1.De er en gjenspeiling av de beinharde forholdene i slike primitive samfunn.
2.Det er en gjenspeiling av landets elite, den største og bredest sammensatte elite som finnes i noe uland, med sin særegne blanding av britiskpregede og orientalske innslag i utdannelse og bakgrunn.
3.Feldman mener at det kan være en gjenspeiling av Bibelens skapelsesberetning.
4.Hans livsverk er i sjelden grad uttrykk for og gjenspeiling av et genialt menneskes dyptsøkende sjel.
5.Si at det gule er en gjenspeiling av lysene fra en by, det grønne er nordlyset".
6.Efter mitt legmannsskjønn er dette en gjenspeiling av samfunnsforholdene.
Your last searches