Norwegian-Spanish translation of gjorde

Translation of the word gjorde from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjorde in Spanish

gjorde
allmennverb atar
Examples with translation
Men jeg gjorde det ikke.
Han gjorde alt for meg.
Hun gjorde alt for meg.
Jeg gjorde alt for ham.
Han gjorde alt for henne.
De gjorde alt for ham.
De gjorde alt for meg.
De gjorde alt for oss.
Han gjorde alt for dem.
Hun gjorde alt for henne.
Jeg gjorde noe lignende.
More examples
1.(Her ligger Harry Drikkevann (hvilket han aldri gjorde).
2.1984 kan gå over i historien som året da lysbildene (slides) virkelig gjorde sitt inntog i norske kunstneres liv.
3.Aksjon skolevei" ble innledet sommeren 1979, og elever, foresatte og lærere ved skolene gjorde en stor innsats med å registrere problemer på elevenes skolevei og foreslå sikringstiltak.
4.Botta" Skaares brukne tå gjorde efterhvert så vondt at Arne Bergseng måtte hjelpe ham av banen.
5.Brødrene Hagen" en parodi på to kjente Hagenkjendiser gjorde stor suksess blant publikum.
6.De gjorde verden større" heter Norges bidrag i en serie om nordiske oppdagelsesreisende.
7.De grønne" gjorde imidlertid et bedre valg enn noengang tidligere i noen delstat og tok 8,0 prosent, mot 6,8 i mars ifjor og 5,3 ved delstatsvalgene i 1980.
8.De var allsidige og hjertevarme, og de gjorde en fantastisk yrkesinnsats.
9.Den gjorde inntrykk på meg den gang, og den gjorde nylig inntrykk på meg igjen," skriver Schonberg, som sier at" Mr. Baekkelund is a real pianist".
10.Det bare ble slik" -" jeg ble så sint at jeg ikke visste hva jeg gjorde" -" han hadde bare femti kroner på seg og da ble jeg så forbanna at jeg slo".
11.Det er mulig at Lægeforeningens president gjorde noe kriminelt dengang i Skien for 14 år siden.
12.Det første jeg gjorde var å gi 10 000 nazistiske embedsmenn sparken og innsette 6000 antifascister," sier Weidauer.
13.Det gjorde han, og sikret VMgull på 50 km.
14.Det kan jo ikke sammenlignes med å vokse opp under Svolværgeita, som jeg gjorde.
15.Du må ikke sove...", skrev Øverland, men det var vel nettopp det Norge gjorde da vi 9. april ble overfalt av tyskerne.
16.Då NN... gjorde framlegg om at embedsmennene burde være frie til å oversjå borgerane sine språklege val og ønskje, var det sannelig litt av en markering av folkestyret.
17.Døde spor" er produsert av NRK / Bergen, og stort sett gjorde de medvirkende det rollene krevet av dem.
18.Erik Soler, som blir sammenlignet med Kevin Keegan gjorde et kraftig inntrykk på danskene.
19.Folk og røvere i Kardemomme by" gjorde seg først bemerket hos de kinesiske lesere i den dramatiserte versjonen som Egner selv har utarbeidet.
20.Folkebevegelsen" var fra seg av begeistring, vel vitende om at dette kunne gjøre utslaget - hvilket det gjorde.
21.For det var det han gjorde, Haneborg.
22.Hitra" med den største seilføring gjorde best fart, men" Frøya" hang på.
23.Hva om jeg gjorde det dårlig ?
24.I de gode, gamle dager gjorde en mann hele arbeidsoperasjonen, fra ide til ferdig trykksak.
25.I en kommentar fra en av" Nikkerne"forfatterne, uttalte denne seg slik at han simpelthen gjorde kringkastingssjefens unnskyldning til intet.
26.I hans virksomhet forekom utslag av subjektivisme og voluntarisme", dvs. han gjorde som han ville og det går ikke an i Sovjet - Unionen lenger.
27.Ikke ett menneske, ikke en avis, ikke en journalist gjorde annet enn å stille seg bak Evensen og Treholt på dette punkt", skrev Grundt Spang.
28.Ivers" kjempet i kjent stil da han gjorde forarbeidet til begge Ranheims scoringer i cupoppgjøret mot Neset.
29.Jeg gjorde det, unge mann, fordi min kontakt med Gud idag er uutholdelig elektrisk !
30.Jeg vet ikke hvorfor jeg gjorde det.
Similar words

 
 

gjorde as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) gjordegjordendegjordet
Indikative
1. Present
jeggjorder
dugjorder
hangjorder
vigjorder
deregjorder
degjorder
8. Perfect
jeghar gjordet
duhar gjordet
hanhar gjordet
vihar gjordet
derehar gjordet
dehar gjordet
2. Imperfect
jeggjordet
dugjordet
hangjordet
vigjordet
deregjordet
degjordet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde gjordet
duhadde gjordet
hanhadde gjordet
vihadde gjordet
derehadde gjordet
dehadde gjordet
4a. Future
jegvil/skal gjorde
duvil/skal gjorde
hanvil/skal gjorde
vivil/skal gjorde
derevil/skal gjorde
devil/skal gjorde
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha gjordet
duvil/skal ha gjordet
hanvil/skal ha gjordet
vivil/skal ha gjordet
derevil/skal ha gjordet
devil/skal ha gjordet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle gjorde
duville/skulle gjorde
hanville/skulle gjorde
viville/skulle gjorde
dereville/skulle gjorde
deville/skulle gjorde
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha gjordet
duville/skulle ha gjordet
hanville/skulle ha gjordet
viville/skulle ha gjordet
dereville/skulle ha gjordet
deville/skulle ha gjordet
Imperative
Affirmative
dugjord
viLa oss gjorde
deregjord
Negative
duikke gjord! (gjord ikke)
dereikke gjord! (gjord ikke)
Your last searches