Norwegian-Spanish translation of gode

Translation of the word gode from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gode in Spanish

gode
folknoun buenos [mp]
Synonyms for gode
Derived terms of gode
Anagrams of gode
Similar words

 
 

More examples
1.Adresseavisen fremmer denne påstand, og mener at denne angivelige yrkesskade" ligger i sakens natur, for det er vanligvis de vanskeligste sakene de hvor det er svært så gode argumenter for motstridende løsninger - som havner på statsrådenes bord".
2.Afghanistan er et eksempel for dere norske på det gode forhold vi har til våre nabonasjoner", sa ansvarlige i Kreml til utsendinger fra Norge.
3.Begge deler er aktuelle og gode muligheter," vet Vårt Land å fortelle.
4.Besøk hjemmefra" presenterte gode amatører, og den nye komiserien fra BBC moret i hvert fall det publikum som befant seg bak kameraet - men slike betalte latterbrøl virker ganske avdempende på TVpublikumets eventuelle oppfatning av morsomhetene.
5.Botta" har relativt gode kort på hånden denne gang.
6.De beste er utstyrt med et nattsyn / som skjelner sjofelhetene bak et mørke like tjukt / som jordklodens mantel, / men også lyset fra gode handlinger / avsides som de fjerneste galakser.
7.De blå", kjølenavnet på franskmennene, mangler tydlig gode skyttere.
8.De snille gamle gubbene som en gang hadde handelsforbindelser med Khios, Smyrna, Konstantinopel og Trieste sitter med sin støvkost og sin avis utenfor butikken og tenker på gode, gamle dager.
9.Den indre Sjømannsmisjon ønsker å drive oppsøkende virksomhet og å skape gode velferdsmiljøer, men det fins ikke folk til det.
10.Den tidligere gode kommunikasjon bestod i at Statoildirektør Arve Johnsen holdt hyppige møter med statsråden og øvrig politisk ledelse over hodet på Olje og energidepartementets embedsmenn.
11.Dessverre kan dere ikke regne med så gode resultater fremover, jeg er nemlig inne i en personlig krise.
12.Det er et problem at mange" gode ideer" begraves av mangel på kapital.
13.Det er gode grunner til å kjempe for hvilken som helst institusjon som arbeidsplass.
14.Det er gunstig med tre gode keepere", sier Tottenhammanager Shreeves.
15.Det er ikke vanskelig å slutte seg til dem som ønsker de gode gamle dager tilbake, da amatør var amatør og arenaen var omkranset av idrettsinteresserte entusiaster og ikke utstyrsprodusenter.
16.Det handlet om de gode muligheter som jonsokkvelden ifølge gammel tro gav for å finne myntskatter og kostbarheter.
17.Det har den største betydning for den enkelte og for alt samfunnsliv at vi retter oss efter Guds bud og gjør gode gjerninger mot hverandre", lærte vi i barnelærdommen.
18.Det siste kuppet" er en typisk folkekomedie med syltynn handling som bare kan reddes av gode skuespillere.
19.Disse programpostene har gjort den gode barnelitteraturen kjent for store grupper, og stimulert barn og ungdoms leserinteresse.
20.Electric Universe" vil nok dundre i vei på diskotekene og forsåvidt gjøre nytte for seg, men manna for den hungrige lytter er denne LPen neppe, mange gode tilløp til tross.
21.Fiskepølser - gode, gammeldagse !
22.Formålet med denne lov er å sikre barn gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.
23.Forskningen har hatt gode dager og har nå den prestisje som omsorgen for pasientene hadde før i tiden.
24.Gamle ting er gode å ta på.
25.Garantiene idretten får er ikke gode nok.
26.Gode injurier" er titelen på et nytt bind i Tanums serie" De små gleder.
27.Gode råd om vinduer i eldre hus" er et fint informasjonshefte utgitt av Foreningen til Fortidsminnesmerkers Bevaring i samarbeid med Treopplysningsrådet.
28.Han besværte seg over at gårdsmannens drenger viste liten aktelse for graven hans -" og ha det kje vore for gode bonden sjølv, dei skulde vel ha mist deira live".
29.I de gode, gamle dager gjorde en mann hele arbeidsoperasjonen, fra ide til ferdig trykksak.
30.I sine dagbøker røper hun hvordan humøret svinger eftersom hun har fått gode eller dårlige kritikker.
Your last searches