Norwegian-Spanish translation of gravering

Translation of the word gravering from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gravering in Spanish

gravering
trykkingnoun grabado [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Tegning av sedler og gravering av originalplater til seddeltrykkeriet efter prinsippet" vanskeligst mulig" ble fortsatt Weldes vesentligste oppgaver.
2.Tykkelsen og den dype gravering vil gjøre den nye 10kronemynten lett gjenkjennelig for blinde og svaksynte.
3.En detalj av en 1700talls gravering basert på et 1500talls maleri av slagscenen på Solentkanalen, like efter at" Mary Rose" er gått ned.
4.Smiing, gravering såvel på metall som elfenben, siselering, laminering og andre teknikker...
Your last searches