Norwegian-Spanish translation of grim

Translation of the word grim from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

grim in Spanish

grim
bruddadjective atroz, abominable
  oppførseladjective bárbaro, inhumano, monstruoso, bestial, cruel, salvaje, bruto, desalmado, implacable, inexorable, encarnizado
  blodtørstadjective sanguinario, homicida, muy cruel
Synonyms for grim
Derived terms of grim
Similar words

 
 

Wiki
Grim er en bydel i Kristiansand, og omfattet opprinnelig et mye større område enn i dag. Byen ble grunnlagt på grunn fra gårdene Grim, som var delvis krongods, og Eg. Området som ble kalt Grimsmoen ble overdratt i 1643 og 1644 og er i dag byens sentrum og kalles Kvadraturen etter den kvadratiske byplanen som ble utarbeidet etter renessanseidealer.

More examples
1.Han virket grim !
2.Hvordan da grim ; man har jo den grimme elling og...
3.Vi har skapt oss en grim verden som befolkes av monstre uten medfølelse.
4.Vingreiser begynte salget 12. august og har allerede solgt 60% av tilbudet på ialt 75 000 reiser, forteller prosjektleder Grim Bjercke.
5.De rykker frem som en økende trusel mot byer og land, anført av Karl, fetter av Franz, like sterk og vakker som Franz er grim og forkrøplet.
6.De rykker frem som en økende trusel mot byer og land, anført av Karl, fetter av Franz, like sterk og vakker som Franz er grim og forkrøplet.
7.Der findes malerier af Christian den Femte, nevnlig små malede skitser, der nådeløst fortæller om en mand så ulyksaligt grim, at det er medynkvækkende".
8.Direktør Christian Hambro i STF og direktør Grim Berge i HI har gjennomgått rapporten.
9.Forskningssjef Grim Berge ved Havforskningsinstituttet tviler imidlertid ikke på at tallene og konklusjonene i instituttets rapport er riktige.
10.Sogneprest Reidar Håkon Svoren, som er utnevnt til sogneprest i Grim menighet i Kristiansand, er 58 år.
11.Sogneprest Reidar Håkon Svoren utnevnes til sogneprest i Grim menighet i Kristiansand, Agder bispedømme.
12.Sogneprest i Grim prestegjeld i Agder bispedømme Earl Howard Lohne utnevnes til residerende kapellan i Domkirken menighet i Kristiansand.
Your last searches