Norwegian-Spanish translation of grisk

Translation of the word grisk from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

grisk in Spanish

grisk
allmenn? codicioso
Synonyms for grisk
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg er ikke grisk, men jeg har spilt 26 kamper på rad for et lag som ligger i toppen.
2.I løpet av de siste 21 år har det i Moray i Skottland vokst frem det man kunne kalle et lite, alternativt samfunn - en gruppe som idag teller ca. 250 faste medlemmer, og som vil prøve å vise verden at det går an for mennesker å leve i vennlig innfølende samarbeide med naturen (istedenfor grisk og hensynsløs utnyttelse av den) og i positivt, skapende innbyrdes samarbeide (istedenfor knivskarp konkurranse).
3.Noen ganger kjølig, av og til munter, men alltid gjerrig og grisk, gir han detaljerte opplysninger om hva slags typer som er medlemmer i den hemmelige forbryteralliansen.
Your last searches