Norwegian-Spanish translation of griskhet

Translation of the word griskhet from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

griskhet in Spanish

griskhet
allmenn? avaricia
Similar words

 
 

Wiki
Griskhet eller grådighet innebærer et overdrevet egoistisk begjær etter, eller trang til å samle eiendeler kombinert med overdreven sparsomhet, ønske om vinning og gjerrighet. Griskhet er særlig rettet mot å samle penger, rikdom, mat og andre eiendeler, særlig når dette skjer på bekostning av andre. Griskhet er innenfor katolsk teologi en av de syv dødssynder.

More examples
1.Du frykter ikke at spillet skal oppildne Røas små og store til griskhet, spillegalskap og det som verre er ?
2.Hans voldsomme ambisjoner, hans griskhet, sluhet og kyniske maktbegjær er da mye verre.
3.Hvis det utarter i retning av partiegoisme og politisk griskhet, ser vi temmelig mørkt på utsiktene for neste års valgoppgjør.
4.Er det Oslofolks griskhet eller bransjens gjerrighet dette skyldes ?
5.Myndighetenes griskhet på bilistenes bekostning kjenner øyensynlig ingen grenser, ifølge Døstvedt.
6.På den annen side er tiden forlengst inne til at alle som er engasjert i det afrikanske drama, også åpner øynene for den omfattende menneskelige ukyndighet, villfarelse, griskhet og råskap som i vesentlig grad har bidratt til nøden.
7.Under titelen" Pasienter ble de lidende under streiken i Danmark" retter Ragnar Kvam et angrep på danske pleiere og sykehusarbeidere, som i sin griskhet efter mindre arbeide og mere penger nå setter folks liv og helse i fare, ja han antyder at dødsfall skyldes konflikten.
Your last searches