Norwegian-Spanish translation of grunnflate

Translation of the word grunnflate from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

grunnflate in Spanish

grunnflate
allmenn? base
Synonyms for grunnflate
Similar words

 
 

More examples
1.1400 kvadratmeter grunnflate ble totalskadet, men siden Oppsal skole alltid har vært ansett som et prestisjeanlegg, flittig besøkt av skoledelegasjoner fra utlandet, og med en karakteristisk tunløsning rundt et parkmessing anlegg, vil gjenoppbyggingen skje ifølge de opprinnelige plantegninger.
2.Alle ventet vel at han også ville være arkitekt for den virkelig radikale utvidelsen vedtatt i 1977, hvorved MoMas grunnflate ble fordoblet.
3.Bare ca. 500 av verkstedets ialt ca. 5000 kvm grunnflate skal ombygges.
4.Boat Show 1985 - det 31. i rekken har lagt beslag på hver kvadratmeter av Earls Courts digre hovedhall med bihaller og viser på sine 50 000 kvm grunnflate godt over 800 båter, foruten motorer og båtutstyr.
5.Byhallens grunnflate er på cirka 8000 kvadratmeter.
6.De nåværende kioskene har en grunnflate på 98 98 cm, og døren er bare 58 cm bred, opplyser seksjonssjef Sverre Medalen i Teledirektoratet.
7.Den nye bankgården er ført opp med rød teglstensfasade og har en grunnflate på 700 m2, mot det gamle DnCbyggets 350 m2, forteller banksjef Rolf Løken til Aftenposten.
8.Den skal få en grunnflate på ca. 1 000 kvm og skal oppføres i to etasjer.
9.Der reises et hus med en grunnflate på 4100 kvadratmeter.
10.Det gir til resultat et nytt forretningsbygg med møtelokaler til 25 millioner kroner og en grunnflate på 5000 kvadratmeter.
11.En tilvekst på 25 kvadratmeter grunnflate vil ofte kunne oppfattes som betydelig, dessuten er det betenkelig dersom naboer føler seg presset til å godkjenne et tilbygg av hensyn til" det gode naboskap" mener han.
12.En vanntank på 300 kvm grunnflate skal også benyttes dersom noen finner en gunstig virksomhet som passer.
13.Enebolig fra 1967, grunnflate 87 kvadratmeter pluss kjeller, nær et mål tomt for 450 000 kroner.
14.Huset får en grunnflate på omkring 200 kvadratmeter og skal inneholde kafeteria.
15.I de foreslåtte endringer i bygningsloven heter det at mindre byggearbeider, både tilbygg og frittliggende bygning med grunnflate på inntil 25 kvadratmeter på boligeiendom som er bebygget med småhus, skal kunne utføres uten byggetillatelse hvis naboer og gjenboere er enige.
16.I første etasje blir det 7000 kvadratmeter grunnflate for forretningsdrift.
17.Igår gjentok vi besøket i FAFOs nye lokaler med 650 kvm grunnflate, topp moderne utstyr, datamaskiner som er tilkoplet internasjonale databanker og Universitetes datahjerne på Blindern.
18.Lagerbygningen er i tre etasjer og har en grunnflate på 1000 kvadratmeter.
19.Nybygget får en grunnflate på 3300 kvadratmeter.
20.Nybygget skal så å si følge gjerdestolpene mot naboeiendommene og får derfor en trekantet grunnflate.
21.Størsteparten med en grunnflate på over 8000 kvadratmeter er reist som et høylager hvor hvor spesialtrucker benyttes til inn og utkjøring fra de 9100 palleplassene som lageret har.
22.Arbeidskirken er på 730 kvadratmeter grunnflate og 200 kvadratmeter i annen etasje.
23.Arkitekt Ole Bjarne Folmo har tegnet et toetasjers bygg med 500 kvadratmeters grunnflate.
24.Bygget har en grunnflate på 360 kvm.
25.Det dreier seg om betongunderstell med en grunnflate større enn en fotballbane, med en høyde på for eksempel 170 meter, og med en vekt på flere hundre tusen tonn.
26.Det får en grunnflate på ca. 600 kvadratmeter, og prisen er kalkulert til 1,7 millioner kroner.
27.Det nye anlegget får en vel 600 kvadratmeters stor grunnflate.
28.Dette er reist på en 500 kvadratmeter stor grunnflate.
29.En utbygging ble foretatt i 1964, og for noen år siden ble byggeretten til et boligtårn med ca. 1000 kvm grunnflate solgt til et utbyggingsselskap for å styrke museets finanser.
30.Konservator Audun Dybdal og hans stab vil dermed få et hus på 270 kvadratmeter grunnflate til disposisjon.
Your last searches