Norwegian-Spanish translation of høste

Translation of the word høste from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

høste in Spanish

høste
allmennverb acercarse, cosechar
Synonyms for høste
Derived terms of høste
More examples
1.Angrepet mot nullskatteyderne" - slik det fremgår av Aftenposten, synes å være et bestillingsverk fra krefter som ønsker å høste andre deler av skattesystemet.
2.Det et menneske sår, skal det også høste".
3.Arbeiderpartiet prøver først å høste gevinst ved å spille på misnøye, og derefter forsøker de å hente gevinst ved ikke å utfordre dem som mener reformene er riktige.
4.Beredskapsnevnden for psykologisk forsvar synes at dette er så interessant at man vil kartlegge ryktespredningen for å høste erfaringer med sikte på å kunne møte den situasjon som oppstår i krig.
5.Dette er også et ledd i å bedre strukturen i norsk elektroteknisk industri, i å styrke National Elektros egen posisjon, høste rasjonaliseringsgevinst og synergieffekt, sier direktør Almskog.
6.Hvis du vil høste 100 ganger, så må du lære opp mennesker.
7.Hvis du vil høste 20 ganger, så plant et epletre.
8.I et forsøk på å høste stemmer i et valgår hevder Reaganadministrasjonen at den viser fleksibilitet, mens den egentlig torpederer forhandlingene, het det.
9.La ikke kålen fryse, men gjør en god jobb med å høste og lagre kål...
10.Målet for oss er først og fremst å bygge opp et stort distribusjonssystem for reiser, og det mener vi nå å høste frukter av.
11.Nei, å plukke sopp er som å høste epler.
12.Nå er vi i ferd med å få dette tilbake, og regner med å høste i mange år fremover.
13.Når den ikke ga lyd fra seg i de slitsomme 70årene, kommer den nå for å bidra eller bare for å høste ? spør de seg.
14.Skal næringslivet få muligheter til å høste praktisk erfaring og lære å utnytte de fordeler eterreklame gir ?
15.Vi er svært spent på hvilke erfaringer vi kommer til å høste ved å ha pressefolk med ombord i krigsfartøyer under øvelse.
16.Vi er vel egentlig iferd med å høste belønningen efter syv års langsom bearbeidelse av et sterkt forhold.
17.Vi tror ennå ikke det vil bli økonomisk regningssvarende å høste inn Vasspesten bare til forbruk eller jordforbedring.
18.Vi ønsker imidlertid å høste erfaringer først, fremholdt han.
19.Arnold Sjødin kan i dag høste fruktene av en fabelaktig innsats.
20.At Liv Ullmann er i ferd med å høste større internasjonal anerkjennelse for sin humanitære innsats enn for sin vandring over det hvite lerret, ble klart dokumentert tidligere i sommer.
21.At friidrettsforbundet har begynt å arrangere VM er også et resultat av at de ønsker å høste på det samme markedet som CIO.
22.Bak avbudet ligger utvilsomt også en avveining hos Honecker av de fordeler han kunne hente i vest - de viste seg å bli mindre enn han hadde håpet - og den mistro han ville høste i øst.
23.Boucher erobret to gull og en bronsemedalje på den olympiske skøytebanen i Sarajevo, og har siden vært travelt opptatt med å høste gevinsten av suksessen.
24.Da er det om å gjøre å høste så mange agurker som mulig fra de smekre plantene.
25.Da han som gutt påtok seg skylden for kattemordet, var ikke motivet da å høste ros og anerkjennelse fra den strenge barnehjemsbestyrerinnen som måtte vite at Kriss ikke kunne ha drept katten ?
26.De fleste epletrær er som kjent høyere og mer vidstrakte enn godt er for folk som skal høste eplene.
27.De fleste i svømmebassenget, men efterhvert vil også amerikanerne på hjemlige marker kunne høste gylne frukter i øvelser som for noen år siden sto dem ganske fjernt.
28.De høykostprodusenter som har mest å tape på et dramatisk prisfall, er bare interessert i å høste fruktene av OPECs politikk uten selv å ville bidra til at den lykkes, fremholdes det fra OPEChold.
29.De mener det er forsvarlig å høste 265 000 tonn mer lodde enn tidligere tilrådet.
30.De mistenker regjeringen, på samme måte som britisk LO og Labour, for å ønske konfrontasjon i håp om å høste politisk gevinst.
Similar words

 
 

høste as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) høstehøstendehøstet
Indikative
1. Present
jeghøster
duhøster
hanhøster
vihøster
derehøster
dehøster
8. Perfect
jeghar høstet
duhar høstet
hanhar høstet
vihar høstet
derehar høstet
dehar høstet
2. Imperfect
jeghøstet
duhøstet
hanhøstet
vihøstet
derehøstet
dehøstet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde høstet
duhadde høstet
hanhadde høstet
vihadde høstet
derehadde høstet
dehadde høstet
4a. Future
jegvil/skal høste
duvil/skal høste
hanvil/skal høste
vivil/skal høste
derevil/skal høste
devil/skal høste
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha høstet
duvil/skal ha høstet
hanvil/skal ha høstet
vivil/skal ha høstet
derevil/skal ha høstet
devil/skal ha høstet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle høste
duville/skulle høste
hanville/skulle høste
viville/skulle høste
dereville/skulle høste
deville/skulle høste
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha høstet
duville/skulle ha høstet
hanville/skulle ha høstet
viville/skulle ha høstet
dereville/skulle ha høstet
deville/skulle ha høstet
Imperative
Affirmative
duhøst
viLa oss høste
derehøst
Negative
duikke høst! (høst ikke)
dereikke høst! (høst ikke)
Your last searches