Norwegian-Spanish translation of høystakk

Translation of the word høystakk from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

høystakk in Spanish

høystakk
agrikulturnoun almiar [m]
Similar words

 
 

Wiki
En høystakk er en lagringsmetode for tørt høy fra utslåtter. Stakken bygges opp omkring ei stang, som står på stedet permanent. Høyet legges slik at vann som trenger inn i stakken vil ledes utover.

More examples
1.Barna gjemte grensevaktene i en høystakk i tre dager.
2.Det blir nesten som å lete efter" nålen i en høystakk", når norske flyog sjøstridskrefter skal drive ubåtjakt nå om dagen i disse områdene.
3.For både helikoptere og overflatefartøyer er det ofte som å lete efter nålen i en høystakk.
4.Jeg håpet at det kanskje ville vise seg å være et norsk skip, selv om dette nesten ville være som å finne en nål i en høystakk.
5.Når miniubåtene blir så små og farvannet så vanskelig, vil det ofte være som å lete efter en" nål i en høystakk".
6.Å lete efter en ubåt er omtrent som å lete efter en nål i en høystakk.
Your last searches