Norwegian-Spanish translation of halvleder

Translation of the word halvleder from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

halvleder in Spanish

halvleder
elektronikknoun semiconductor [m]
Similar words

 
 

Wiki
Halvledere er stoffer som ikke er gode elektriske ledere i ren form, men som under visse omstendigheter vil kunne lede strøm. Atomene i en halvleder låner bort elektronene i sine ytterste elektronskall til nabo-atomene, slik at atomene fyller opp hverandres ledige elektronplasser i de ytterste skallene. Dermed er alle ytterskallelektronene involvert i bindingene mellom atomene, og det er ingen igjen som kan bevege seg fritt.

More examples
1.I hjertet av Silicon Valley ligger halvleder og dataselskapene tett i tett.
Your last searches