Norwegian-Spanish translation of harm

 
 

More examples
1.Jeg er overordentlig opprørt og harm over insinuasjonene, sa han.
2.De arresterte er Harm Alken (28) og Michaela Van Houten (27).
3.Keiser Yong Le ble riktig harm da han fikk høre om dette, forteller en krønike.
4.Man er harm over at det for én gangs skyld er tatt en liten smule hensyn også til de av vårt lands familier og private hjem som har småbarn og som ønsker å ta seg av disse selv.
5.På vegne av dem er han harm over den måten Industridepartementet og Stortinget nå øker patentavgiftene.
Your last searches