Norwegian-Spanish translation of harme

Translation of the word harme from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

harme in Spanish

harme
allmennverb enojar
Synonyms for harme
Anagrams of harme
More examples
1.Den fortørnede mann som forleden observerte en dame gå forbi en stemplingsautomat uten å stemple flerreisekortet har åpenbart ikke grunn til sin harme, sier informasjonssjef Rolf E. Schade i Oslo Sporveier til Aftenposten.
2.Det er med ærefrykt og beundring vi idag legger Nobels fredspris i hendene på denne mann, uttalte Aarvik, som imidlertid understreket at selv om Tutu aldri har lært å hate," så har dog ingen reist seg i en mer flammende harme mot uretten" - modig og fryktløst.
3.Harme er et mildt ord for å beskrive reaksjonene, sier Martin Dahle.
4.Advokaten vil nemlig hevde at drapet skjedde i såkalt" berettiget harme", som efter straffeloven gir retten adgang til å gå under minstestraff.
5.Burde ikke vår harme og vår hjelpetrang være like brennende hver uke ?
6.BÅDE fra president Reagan personlig og fra annet ledende hold i Washington er de sovjetiske beskyldninger i forbindelse med mordet på den indiske statsminister blitt tilbakevist med bitterhet og harme.
7.Da Aftenpostens medarbeider vandret rundt i det tradisjonsrike forlagshuset igår, var det tydelig at Dagbladets oppslag over hele førstesiden og to kultursider hadde vakt stor harme.
8.De vekker frykt for Sovjet og kanskje et visst monn harme over tilstandene i den delen av verden.
9.Dels fordi presidenten og hans familie har en livsstil som ikke gir samme grunn til harme.
10.Den nye forfatningen som ikke anerkjenner de sortes borgerlige rettigheter, har utløst en bølge av harme.
11.Denne voldsomme reaksjon fra skolen har vakt harme i lokalsamfunnet og medført behandling i fylkesskolestyret hvor fylkesskolesjefen fikk tilslutning til en korreks til skolen der overreaksjonen ble påpekt.
12.Departementets forslag om å kalle sognet til Mari kirke for Ytterbygden har skapt harme.
13.Det er bedre med en ærlig forestilling som vekker harme eller uro eller ren og skjær latter enn en forestilling som er" riktig", men ikke engasjerende i det hele tatt.
14.Det er med interesse jeg leste i Aftenpostens spalter 16 / 1 (" Sporene skremmer") om Ebba Wergelands harme over et stykke avisen bragte om den arabiske verden (" Frende er frende verst" 3 / 1).
15.Det er også sus over Senterpartiets harme over Høyreformannen Erling Norviks trang til å gå egne veier, sa Førde.
16.Det er vel ikke stort den enkelte kan gjøre, men A. I. kan sikkert formidle noe av den harme vi føler fordi bl.a. en ganske alminnelig søndagsskolelærer bak jernteppet skal få straff for å gjøre det gode.
17.Det kan nok reises spørsmål om kvinnen handlet i berettiget harme, innrømmer lagmannsretten, som imidlertid finner så mange skjerpende omstendigheter at den likevel ikke kan gå under minimumsstraffen på to års fengsel.
18.Det overraskende er at han nettopp i disse tilsynelatende harmløse dikt har funnet de sterkeste uttrykk for harme, sorg og motstandskraft gjennom alle mørke tider.
19.En forståelig harme må ikke slå ut i såkalte straffeaksjoner.
20.Episoden har vakt harme og får nå efterspill.
21.Faktisk vakte det i sin tid harme hos enkelte danske og svenske fullblodsoppdrettere at det norske Derby ble helt åpent, slik at ikkeskandinaviskfødte hester fikk delta, og som oftest vinne.
22.Forslaget om å forby drivgarnfisket efter laks har skapt harme blant yrkesfiskerne, sier redaktør Martin Dahle i Norges Fiskarlag til NTB.
23.Forsøk på å ta inn uavhengig og supplerende informasjon ble avvist med harme av den tidligere omtalte spesialpedagogen.
24.Fra dem vet vi at Aasta Hansteens evne til rettferdig harme og varm begeistring bestandig holdt seg levende.
25.Han avviser med bitterhet og harme meldingene i indisk presse om at han har vært med på å planlegge mordet på Indira Gandhi.
26.Han dreper, men han gjør det i berettiget harme og selvforsvar.
27.Han er ikke det minste overrasket over situasjonen på Kampen, hvor det nå er voldsom harme over alle problemer stegningen av Hedemarksgaten har skapt.
28.Hun er best der hun klart makter å dempe sin harme, da er det sprengstoff i det hun skriver, og leseren blir kortere i pusten.
29.Hva dreier så denne uenigheten som Aftenposten opparbeider slik prinsipiell harme over, seg om ?
30.Hvis saken ikke blir fullt oppklart, vil folk åpent vise sin harme.
Similar words

 
 

harme as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) harmeharmendeharmet
Indikative
1. Present
jegharmer
duharmer
hanharmer
viharmer
dereharmer
deharmer
8. Perfect
jeghar harmet
duhar harmet
hanhar harmet
vihar harmet
derehar harmet
dehar harmet
2. Imperfect
jegharmet
duharmet
hanharmet
viharmet
dereharmet
deharmet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde harmet
duhadde harmet
hanhadde harmet
vihadde harmet
derehadde harmet
dehadde harmet
4a. Future
jegvil/skal harme
duvil/skal harme
hanvil/skal harme
vivil/skal harme
derevil/skal harme
devil/skal harme
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha harmet
duvil/skal ha harmet
hanvil/skal ha harmet
vivil/skal ha harmet
derevil/skal ha harmet
devil/skal ha harmet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle harme
duville/skulle harme
hanville/skulle harme
viville/skulle harme
dereville/skulle harme
deville/skulle harme
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha harmet
duville/skulle ha harmet
hanville/skulle ha harmet
viville/skulle ha harmet
dereville/skulle ha harmet
deville/skulle ha harmet
Imperative
Affirmative
duharm
viLa oss harme
dereharm
Negative
duikke harm! (harm ikke)
dereikke harm! (harm ikke)
Your last searches