Norwegian-Spanish translation of heftighet

Translation of the word heftighet from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

heftighet in Spanish

heftighet
kraftnoun violencia [f]
  vindnoun fiereza [f]
  aksjonnoun impetuosidad [f]
  oppførselnoun ferocidad [f], saña [f]
Synonyms for heftighet
Similar words

 
 

More examples
1.Forbitrede motstandere og sterkt entusiastiske tilhengere tordnet sammen med en heftighet og i et slikt omfang som savner sitt sidestykke.
2.Heftighet og romantikk, elegant silke mot rustikk keramikk, det tradisjonelle mot det som bryter nye veier.
3.Riktignok er denne sonaten av overveiende lyrisk legning, men her finnes også underliggende elementer av både lidenskap og heftighet, og nettopp disse elementer ble ikke fullt utløst.
4.Dagbladet konstaterer idag at debatten føres med stor heftighet.
5.De koleriske utbruddene må ikke forveksles med nervøs heftighet.
6.De tradisjonelle krefter mot kristendommens plassering i skoleverket, Arbeiderpartiet med Dagbladet på slep, legger for dagen den samme heftighet i forsvaret av en konfesjonsfri skole.
7.Det var en heftighet og en styrke i utbruddene som fikk nære medarbeidere til å undres.
8.Propagandaduellene har tiltatt i heftighet.
9.Tilbake i århundrer - men ikke i heftighet - gikk Eva Ramm så til den historiske roman.
Your last searches