Norwegian-Spanish translation of helbreder

Translation of the word helbreder from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

helbreder in Spanish

helbreder
person - mannnoun curandero [m]
  person - kvinnenoun curandera [f]
Synonyms for helbreder
Similar words

 
 

More examples
1.Idag bruker vi antibiotika mot ulike infeksjoner og helbreder eksempelvis en lungebetennelse på kort tid.
2.Den annen ide er læren at" likt helbreder likt".
3.Den som lenge har vært kronisk syk og omsider har funnet medisinen som helbreder, vil søke all tilgjengelig informasjon om medisinen.
4.Det er imidlertid aldri bevist at spirende planter," ubehandlede" næringsstoffer og forskjellige naturprodukter inneholder et ukjent" vitalt" stoff som forebygger og helbreder alvorlige sykdommer.
5.For vi ønsker å behandle mennesket som en del av en helhet efter prinsippet" likt helbreder likt".
6.Forlagsdirektør Nyquist ber også innstendig om å få med at Tor Edvin Dahl i" Spillenes verden" forteller underholdene og lærerikt om spillenes utvikling og at Britt Andreasen har intervjuet en nordmann som arbeider som helbreder ved et velrenommert britisk sykehus.
7.Han er pensjonist, men arbeider fortsatt, og har ry som" helbreder" i visse kretser på Vestlandet.
8.Han mener at Kirken gjennom sin forkynnelse av det kristne budskap ikke bidrar til å skape frigjøring, til å" finne samværsformer som helbreder" og slipper frem det gode i oss, men i stedet holder oss fast i tanke og adferdsmønstre fra fortiden.
9.Han understreker at de ikke har undersøkt om naturmedisin helbreder.
10.Ifølge Johannesevangeliet helbreder han nå en mann ved Betestadammen, på selveste sabbaten.
11.Evner som helbreder er medfødt, og jeg har fått utallige brev og henvendelser pr. telefon.
12.Store svulster har forsvunnet under hånden min ; det er ikke jeg som helbreder, men Gud.
13.Aspirin og desslike bør man holde seg langt unna, heter det, det helbreder ingenting.
14.Det er ikke sikkert at den helbreder, men metoden hører hjemme i videnskapens og ikke i overtroens verden.
15.Det helbreder ikke, men stimulering bidrar til å sinke utviklingen av mental svikt hos de gamle.
16.Det siste er jo sykdommer som naturen stort sett selv helbreder, som regel uten hjelp av leger eller homøopater - og da så.
17.Det vil si at likt helbreder likt.
18.I tillegg til omskjæringen holdes kvinneråd der tretter gjøres opp, og kloke koner helbreder lidelser av mange slag.
19.Idag helbreder man opptil 90 prosent av dem som kommer tidlig.
20.Statistisk materiale viser at et flertall av nevnte plager helbreder seg selv efter en viss tid.
21.Tanken om at likt helbreder likt er ingen ny ide innen medisinen.
Your last searches