Norwegian-Spanish translation of henrettelse

Translation of the word henrettelse from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

henrettelse in Spanish

henrettelse
allmenn? ejecución
Synonyms for henrettelse
Similar words

 
 

More examples
1.Den er grovt krenkende og skandaliserende, fremholder Staff, som har brukt uttrykket" henrettelse" av Gunnerud om denne saken.
2.Amnesty hevder at den kjenner øyenvidner som så sikkerhetsstyrkenes henrettelse under fjorårets raseuroligheter mellom det singalesiske flertallet og det tamilske mindretallet.
3.Bøkene hans blir brent i Tyskland, han fengsles og utsettes for en fingert henrettelse av Francotilhengerne i borgerkrigens Spania, han blir trakassert i Sverige når han skal motta Nobelprisen.
4.Den politiske henrettelse av Jo Benkow som partiformann var en brutal gjerning som Høyre hittil trodde bare foregikk i andre og mindre dannede partier.
5.Det finnes tre muligheter : henrettelse, fengsel eller frigivelse.
6.Det har da også ført til forfølgelse, henrettelse og eksil for mange forfatteres vedkommende.
7.En henrettelse som følge av uoverensstemmelser innen narkotikamiljøet.
8.Fredagens henrettelse var den tredje iløpet av en uke, og det var den 29. henrettelse siden høyesterett opphevet forbudet mot dødsstraff i 1976.
9.Han karakteriserte tiltaltes handling som en regulær henrettelse.
10.I alt 1400 fanger har dødsdom hengende over seg, og mange tror at det blir en henrettelse i uken i året som kommer.
11.Og ganske frivillig utsette seg for den meget nærliggende risiko for tortur og fengsel og henrettelse ?
12.Også psykisk tortur blir hun utsatt for : hun må være vidne til en (fingert) henrettelse av ektemannen.
13.Ordene drap og henrettelse blir ikke brukt.
14.På Castro Street oppfattet man det som en ren henrettelse.
15.Straffen for landsforræderi er henrettelse", sa Valdo Randpere.
16.Så kommer altså livet efter dette dødsøyeblikket, mens det radioaktive nedfallet fullfører sin snikende henrettelse av småbyen og av familien.
17.Tidligere måtte det gå minst 10 dager fra arrestasjon til henrettelse, men dette minimum ble redusert til fire dager.
18.Tortur og henrettelse - eller drap - skjer ofte i løpet av de første to døgn efter pågripelsen.
19.Hva man frykter er ikke, som i Stalintiden, prosesser, tortur, deportasjon eller henrettelse.
20.Det jeg virkelig er motstander av, er den årelange ventingen fra avsagt dødsdom til henrettelse.
21.To hele uker uten at guvernøren har beordret henrettelse.
22.Arnold Schwarzenegger like før sitt mål henrettelse av moren til fremtidens frihetsleder (Linda Hamilton).
23.De forteller at de er blitt utsatt for tortur og tvunget til å se på henrettelse av slektninger og venner.
24.De peker på at loven forbyr henrettelse av mennesker som har mistet sin forstand.
25.Der planlegger man nå henrettelse av fanger som har begått forbrytelser før de er fylt 18 år.
26.Drapet på Eigil Vesti var en sadomasochistisk henrettelse og LeGeros var bøddelen, sa dommeren.
27.En rekke forhold er kriminalisert i Iran, og dommen kan raskt bli henrettelse.
28.Formannen i den svenske PENklubben, Thomas von Vegesack, skrev 7. september i Dagens Nyheter at" jeg nøler ikke med å bruke ordet henrettelse om den behandling Stus har vært utsatt for".
29.Mannens henrettelse av katten ble sett på som skadeverk.
30.Men inntil drapet på general Audran var Action Directe aldri gått til" henrettelse" av offentlige personer, slik som de italienske Røde Brigader hadde for vane.
Your last searches