Norwegian-Spanish translation of henvende

Translation of the word henvende from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

henvende in Spanish

henvende
allmennverb dirigir
Derived terms of henvende
Anagrams of henvende
More examples
1.En tro for livet" blir på et par hundre sider og vil henvende seg til alle som er ute efter nettopp en katekese, en pedagogisk tilrettelagt lærefremstilling av den kristne tro.
2.Søkelys på NATOs strategi" er på engelsk, og interesserte kan henvende seg til Forsvarets Høyskoleforening, Forsvarets Høyskole Oslo mil. / Akershus.
3.Av og til er det nesten nytteløst å henvende seg til enkelte offentlige instanser, var Arne Wilters hjertesukk som ble gjengitt i Aftenposten igår.
4.Behovet for støtte til utbedring av boliger er stort, men fordi vi har en ventetid på rundt et halvår for søknader til det, er det mange som kvier seg for å henvende seg til oss, sier direktør Arnulv Bjerke i Husbanken.
5.Det er muligens et annet aspekt ved utviklingen, mindre og mindre grupper... i 50 og 60årene kunne man grovt regnet henvende seg til grupper som" Mods" eller" Beatnicks"...
6.Det er spesielt tungtransporten vi vil henvende oss til, forteller inspektør Bjørn Bøe.
7.Det spørsmålet mange nok vil reise, er hvorvidt den hjelp som kan gis av juridiske studenter er god nok, sa hun - eller om det ikke er bedre å henvende seg til en advokat.
8.Det unike ved skolen er at den, foruten å henvende seg direkte til kvinnene, går ut i lokalsamfunnet og får folk i tale der de bor og der arbeidsplassene trengs.
9.En fjerdedel av det norske folk er under 15 år, og denne millionen unge mennesker har få kanaler å henvende seg til.
10.Et sted hvor lærere i vanlig skole kan søke råd og veiledning, hvor nyblinde kan henvende seg og få" mobilitykurs", dvs. et kurs hvor de lærer å bevege seg ute og inne og får hjelp til å fungere i daglige praktiske gjøremål.
11.Eventuelle vidner til hendelsen i Uelands gate bes henvende seg til Oslo politikammer.
12.Folk synes kanskje det er dramatisk å henvende seg til et familievernkontor, når de har et såkalt overkommelig problem de synes de bør mestre selv.
13.Først og fremst må næringslivet få vite hvem i UD det skal henvende seg til.
14.Hva skjer nå, må skattydere som har fått varsel om 80 prosent trekk henvende seg til ligningskontoret og få nytt kort ?
15.Hvor skal man henvende seg hvis man har en utrangert bil, men vil ordne opp selv ?
16.Hvor skal man så henvende seg med eventuelle klager ?
17.Interesserte bør henvende seg til seminarutvalget snarest mulig, sier Vidar Hjemås, som er med i utvalget.
18.Jeg anser det som en viktig oppgave å skape kontakt og miljø med og mellom studentene, kunne tilby praktisk hjelp, være en formidler som vet hvor den enkelte kan henvende seg med nettopp sitt problem, og å være en omsorgsperson for dem som ønsker det, en de kan komme til og snakke med.
19.Jeg får opplyst fra KNM" Tordenskiold" at jeg eventuelt må henvende meg til Sjøforsvarsstaben i Oslo.
20.Konkret vil vi henvende oss til turistbyråer og turoperatører som selger eller formidler salg av reiser til Norge.
21.Men alle dem som ikke blir innkalt har ingen mulighet for å henvende seg til Ombudsmannen ?
22.Mener Halvorsen seg utsatt for ondskapsfull personforfølgelse, bør han ta saken opp til vurdering i Pressens faglige utvalg, sier Tore Sjølie, som understreker at det bør være det riktige stedet for Halvorsen å henvende seg, før han tar det skritt å melde seg ut av Norsk Journalistlag.
23.Sene og eventuelt somlete svar gjør det mange ganger nesten nytteløst å henvende seg til enkelte offentlige instanser.
24.Siden Bøndernes Bank på Egertorvet er den bank vi" geografisk" ligger nærmest, var det naturlig å henvende seg der først.
25.Televerket vil nå henvende seg til Samferdselsdepartementet for å få de politiske myndigheter til å gi oss retningslinjer som Televerket kan arbeide efter, sier informasjonssjef Thor Viksveen i Teledirektoratet.
26.Vedkommende kan da henvende seg til det statlige biblioteket eller importfirmaet som steller med denne type handel.
27.Vi kommer til å samarbeide med fagfolk, slik at vi kan fortelle dem som ringer hvor de kan henvende seg.
28.14årige Celie begynner å skrive brev til Gud, for hun har ingen annen å henvende seg til.
29.A Magasinet har laget særtrykk om hvordan man bygger drager, og det kan man få ved å henvende seg til oss eller Aftenpostens PRavdeling.
30.Alle som har sett noe, bes om å henvende seg til politiet.
Similar words

 
 

henvende as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) henvendehenvendendehenvendt
Indikative
1. Present
jeghenvender
duhenvender
hanhenvender
vihenvender
derehenvender
dehenvender
8. Perfect
jeghar henvendt
duhar henvendt
hanhar henvendt
vihar henvendt
derehar henvendt
dehar henvendt
2. Imperfect
jeghenvendte
duhenvendte
hanhenvendte
vihenvendte
derehenvendte
dehenvendte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde henvendt
duhadde henvendt
hanhadde henvendt
vihadde henvendt
derehadde henvendt
dehadde henvendt
4a. Future
jegvil/skal henvende
duvil/skal henvende
hanvil/skal henvende
vivil/skal henvende
derevil/skal henvende
devil/skal henvende
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha henvendt
duvil/skal ha henvendt
hanvil/skal ha henvendt
vivil/skal ha henvendt
derevil/skal ha henvendt
devil/skal ha henvendt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle henvende
duville/skulle henvende
hanville/skulle henvende
viville/skulle henvende
dereville/skulle henvende
deville/skulle henvende
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha henvendt
duville/skulle ha henvendt
hanville/skulle ha henvendt
viville/skulle ha henvendt
dereville/skulle ha henvendt
deville/skulle ha henvendt
Imperative
Affirmative
duhenvend
viLa oss henvende
derehenvend
Negative
duikke henvend! (henvend ikke)
dereikke henvend! (henvend ikke)
Your last searches