Norwegian-Spanish translation of henvende seg

Translation of the word henvende seg from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

henvende seg in Spanish

henvende seg
allmenn? enfoque
Similar words

 
 

More examples
1.En tro for livet" blir på et par hundre sider og vil henvende seg til alle som er ute efter nettopp en katekese, en pedagogisk tilrettelagt lærefremstilling av den kristne tro.
2.Søkelys på NATOs strategi" er på engelsk, og interesserte kan henvende seg til Forsvarets Høyskoleforening, Forsvarets Høyskole Oslo mil. / Akershus.
3.Av og til er det nesten nytteløst å henvende seg til enkelte offentlige instanser, var Arne Wilters hjertesukk som ble gjengitt i Aftenposten igår.
4.Behovet for støtte til utbedring av boliger er stort, men fordi vi har en ventetid på rundt et halvår for søknader til det, er det mange som kvier seg for å henvende seg til oss, sier direktør Arnulv Bjerke i Husbanken.
5.Det er muligens et annet aspekt ved utviklingen, mindre og mindre grupper... i 50 og 60årene kunne man grovt regnet henvende seg til grupper som" Mods" eller" Beatnicks"...
6.Det spørsmålet mange nok vil reise, er hvorvidt den hjelp som kan gis av juridiske studenter er god nok, sa hun - eller om det ikke er bedre å henvende seg til en advokat.
7.Det unike ved skolen er at den, foruten å henvende seg direkte til kvinnene, går ut i lokalsamfunnet og får folk i tale der de bor og der arbeidsplassene trengs.
8.En fjerdedel av det norske folk er under 15 år, og denne millionen unge mennesker har få kanaler å henvende seg til.
9.Et sted hvor lærere i vanlig skole kan søke råd og veiledning, hvor nyblinde kan henvende seg og få" mobilitykurs", dvs. et kurs hvor de lærer å bevege seg ute og inne og får hjelp til å fungere i daglige praktiske gjøremål.
10.Eventuelle vidner til hendelsen i Uelands gate bes henvende seg til Oslo politikammer.
11.Folk synes kanskje det er dramatisk å henvende seg til et familievernkontor, når de har et såkalt overkommelig problem de synes de bør mestre selv.
12.Først og fremst må næringslivet få vite hvem i UD det skal henvende seg til.
13.Hva skjer nå, må skattydere som har fått varsel om 80 prosent trekk henvende seg til ligningskontoret og få nytt kort ?
14.Hvor skal man henvende seg hvis man har en utrangert bil, men vil ordne opp selv ?
15.Hvor skal man så henvende seg med eventuelle klager ?
16.Interesserte bør henvende seg til seminarutvalget snarest mulig, sier Vidar Hjemås, som er med i utvalget.
17.Jeg anser det som en viktig oppgave å skape kontakt og miljø med og mellom studentene, kunne tilby praktisk hjelp, være en formidler som vet hvor den enkelte kan henvende seg med nettopp sitt problem, og å være en omsorgsperson for dem som ønsker det, en de kan komme til og snakke med.
18.Men alle dem som ikke blir innkalt har ingen mulighet for å henvende seg til Ombudsmannen ?
19.Mener Halvorsen seg utsatt for ondskapsfull personforfølgelse, bør han ta saken opp til vurdering i Pressens faglige utvalg, sier Tore Sjølie, som understreker at det bør være det riktige stedet for Halvorsen å henvende seg, før han tar det skritt å melde seg ut av Norsk Journalistlag.
20.Sene og eventuelt somlete svar gjør det mange ganger nesten nytteløst å henvende seg til enkelte offentlige instanser.
21.Siden Bøndernes Bank på Egertorvet er den bank vi" geografisk" ligger nærmest, var det naturlig å henvende seg der først.
22.Televerket vil nå henvende seg til Samferdselsdepartementet for å få de politiske myndigheter til å gi oss retningslinjer som Televerket kan arbeide efter, sier informasjonssjef Thor Viksveen i Teledirektoratet.
23.Vedkommende kan da henvende seg til det statlige biblioteket eller importfirmaet som steller med denne type handel.
24.Vi kommer til å samarbeide med fagfolk, slik at vi kan fortelle dem som ringer hvor de kan henvende seg.
25.14årige Celie begynner å skrive brev til Gud, for hun har ingen annen å henvende seg til.
26.A Magasinet har laget særtrykk om hvordan man bygger drager, og det kan man få ved å henvende seg til oss eller Aftenpostens PRavdeling.
27.Alle som har sett noe, bes om å henvende seg til politiet.
28.Ambassaden i Tsjekkoslovakia kan ikke selv efterforske saken, men må henvende seg til landets myndigheter for å få hjelp.
29.Arbeiderpartiet i Oslo bygger sitt budsjettforslag for hovedstaden på at man vil henvende seg til Regjeringen og Stortinget og be om å få doble eiendomsskatten, og å ilegge byens borgere en særskatt på en prosent i tre år fremover.
30.Artikkelforfatteren benytter denne chansen til å be lesere som kan bidra med opplysninger til denne om å henvende seg til ham.
Your last searches