Norwegian-Spanish translation of henvendelse

Translation of the word henvendelse from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

henvendelse in Spanish

henvendelse
ansøkenoun súplica [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Departementet vurderte Jahres henvendelse ut fra det forhold at det her forelå et tilbud om et ikke uvesentlig tilskudd til den norske tankflåte på valutarisk gunstige vilkår.
2.skal fremme forslag om en henvendelse til Staten om kommunens økonomiske situasjon.
3.Allerede høsten 1979 (ett år før foredraget ble holdt i Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund) fikk Norsk Utenrikspolitisk Institutt en henvendelse fra Arne Treholt om å fremskaffe det materialet instituttet hadde om atomvåpenfrie soner.
4.Bakgrunnen for vår henvendelse til boligetaten, som idag har det administrative kontrollansvaret i slike saker, er ønsket om å intensivere kontrollen med ulovlig bruksendring av bygårder, sier rådmannssekretær Andreas Anmarkrud.
5.Balsfjord trenger en prest til ved siden av Torstein Lalim, og jeg understreker i min henvendelse til menigheten som skal ta standpunkt til forslaget, at dette ikke må bli en konfliktmodell, men til det beste for menigheten, sier Børre Knudsen.
6.Cirka 150 personer som fikk maveonde som følge av infeksjonen, vil få en erstatning på 1000 kroner, forteller administrerende direktør Bjørn Lunde i Vingreiser på Aftenpostens henvendelse.
7.Derfor har vi nå sendt ut et brev til alle som deltar i denne prosjektkonkurransen hvor vi oppfordrer deltagerne til å ta vår henvendelse til efterretning, sier Sund.
8.Dersom Kirken bruker trusler eller gjennomfører oppsigelser for å få folk til å lukke sin munn i livssynsspørsmål, vil Landsorganisasjonens juridiske kontor ved henvendelse fra en fagforening øyeblikkelig ta saken.
9.Dersom dette blir gjennomført, vil det bli langt lettere for oss å selge bensin igjen, fastslår daglig leder av Svinesund Autoservice Ole Larsen på Aftenpostens henvendelse.
10.Dersom jeg får en formell henvendelse om å stille opp på en liste for Kristelig Folkeparti neste høst, vil jeg vurdere det seriøst, sier generalsekretær Gunnar Prestegård i Indremisjonsselskapet til avisen Dagen.
11.Det første som må tas stilling til er om kommunene skal gjøre gjeldende at kravet må avvises, sier Solevåg på Sunnmørspostens henvendelse.
12.Det snakkes om mindre byråkratiske behandlinger generelt, men for oss som skal praktisere disse lover og bestemmelser er det i hvert fall det motsatte som skjer, heter det i en henvendelse fra Ligningsetatens Landsforening, avdeling SørTrøndelag.
13.Det stemmer at vi har fått en henvendelse fra Digital Research og vi har svart på brevet med henvisning til at vi har benyttet et offentlig tilgjengelig system og at KP / Msystemet er utviklet for oss av et annet norsk firma, sier Jørgensen i Kontiki Data.
14.Det vil om kort tid bli rettet en henvendelse fra Luftfartsverkets økonomiavdeling til Samferdselsdepartementet med tanke på å få bevilget de nødvendige penger, opplyser overingeniør Hans Chr. Jahnsen i Luftfartsverkets flyplassavdeling.
15.Dette er pinlig, og vi beklager det sterkt overfor de berørte personer, sier administrerende direktør Martin Mæland i OBOS på henvendelse fra Aftenposten.
16.Efter at det fra pilarene i demningen er boret ut prøver som avslører at betongen delvis er av dårlig kvalitet, har Oslo Lysverker efter henvendelse fra Vassdragstilsynet satt igang med en ny styrke og stabilitetsberegning av hele demningen.
17.En henvendelse til meg ville lett bragt på det rene at hvis sysselsettingsprogrammet i Oslo er i fare, er det fordi Oslo kommune ikke er innstilt på å følge opp sin del, fortsetter Stahl.
18.Et slikt system er uegnet for å drive en bedrift som vår, fremholder produksjonssjef Ola Gunnes i Statskraftverkene på en henvendelse fra Aftenposten.
19.Hittil har vi fått henvendelse fra 130 personer som ønsker opplysninger om vårt" Hårløfterprosjekt".
20.Hjelpen er ikke bare nødvendig, men meget betydningsfull, sier Feyling i sin henvendelse til kirkestatsråden.
21.Hvis det kom en henvendelse fra bistandsminister Reidun Brusletten - ville du da reflektere over den ?
22.I slutten av forrige uke fikk vi en henvendelse fra fotballforbundene i Qatar og Kuwait som inviterte oss til drømmeturen hvor de to oljestatene ved Den persiske gulf betaler absolutt alt for oss, sier sportslig leder i LSK, Svein Skoglunn, til Aftenposten.
23.Jeg ble skuffet over svaret fra inntakskontoret, og særlig fordi jeg fulgte rådet jeg fikk da jeg søkte ifjor - og har tatt eksamen i anatomi og fysiologi, sier kvinnen på Aftenpostens henvendelse.
24.Jeg hadde mest tro på" folkeTV"tanken som ledd i en større oppmykning av NRKs kringkastingsmonopol, sier statssekretær Jan S. Levy på Aftenpostens henvendelse.
25.Jeg har ennå ikke fått svar på min henvendelse til Riksadvokaten, og er heller ikke blitt tilstillet noen av sakens dokumenter, med unntak av de sakkyndiges rapporter.
26.Jeg har ikke fått noen henvendelse fra noen av partene siden bruddet i meglingen.
27.Jeg har ikke fått noen henvendelse om å stå på Oslo Høyres liste, men jeg registrerer at avisene visstnok har fått nyss om dette.
28.Jeg har senest idag torsdag vært i kontakt med den greske ambassade i Oslo og det foreligger ingen offisiell henvendelse fra Norge til Hellas om å sette igang noen undersøkelser.
29.Jeg kan bekrefte at jeg tirsdag fikk henvendelse fra foreldrene og at jeg har akseptert å bistå dem, sier Staff til NTB.
30.Jeg kan ikke huske noen slik henvendelse i det hele tatt, sier Rolf Havre.
Your last searches