Norwegian-Spanish translation of hodejeger

Translation of the word hodejeger from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hodejeger in Spanish

hodejeger
klaner - stammar - mannnoun cazador de cabezas [m]
  foretak - mannnoun cazatalentos [m (invariable)], cazaejecutivos [m (invariable)]
  klaner - stammerverb cazar cabezas
Similar words

 
 

More examples
1.Hun vil bli fulgt av skolens overlærer, Miss Hope Kao, en svært begavet fjellpike, hvis bestefar i sin tid var hodejeger.
2.Vi følger en sølvhåret hodejeger, et ekko fra westernfilmen, i dagens lett nedslitte argentinske hovedstad.
3.Av og til har jeg følt meg som den rene hodejeger, sier han med et smil.
4.Men dette bildet spiller på at han er blitt kalt hodejeger i avisene.
5.På den annen side gjør et bilde som Siegfried Anzingers" Hodejeger" (1982) det like klart at disse unge vedkjenner seg det eldre, modernistiske maleriets virkemidler.
Your last searches