Norwegian-Spanish translation of hornhinne

Translation of the word hornhinne from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hornhinne in Spanish

hornhinne
anatominoun córnea [f]
Similar words

 
 

Wiki
Hornhinnen, cornea (latin), er den fremre gjennomsiktige delen av øyet som dekker regnbuehinnen (iris), pupillen og øyets fremre kammer. Hornhinnen har hos mennesket en diameter på ca 12 mm. Tykkelsen er 0,5-0,7 mm sentralt og 1,0-1,2 mm perifert.

More examples
1.Med hensyn til linseprotesen ved ødelagt hornhinne, så har vi fremdeles noen problemer å løse.
2.Mens stærinngrep er blitt rutine ved de fleste øyeavdelinger, er Haukeland sykehus alene i Norden om å sette inn en kunstig linse til erstatning for en hornhinne, når denne ikke kan transplanteres.
Your last searches