Norwegian-Spanish translation of hovedbestanddel

Translation of the word hovedbestanddel from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hovedbestanddel in Spanish

hovedbestanddel
allmenn? el principal constituyente
Synonyms for hovedbestanddel

 
 

More examples
1.Aspartam en hovedbestanddel i søtningsmidlet Canderel.
2.Denne storturneringen inngår som hovedbestanddel i Oslo Schakselskaps store jubileumsfestival 12.20. april, hvor Aftenposten er medarrangør.
3.Man skal jo dessuten ikke helt avskrive hellefisk som hovedbestanddel i smakelig suppe, eller for den saks skyld aromatisk gryte med raus anvendelse av urter.
4.Disse produseres idag av mer verdifulle petroleumsråstoffer enn naturgassens hovedbestanddel, metangass.
5.Løvetann frisker opp salaten og passer til alt, enten den blir brukt som hovedbestanddel i salatbollen, eller bare som grøntdryss.
6.Med sin naive friskhet gjør han sitt parløp med Katarina Gustafssons yndige Hilde til en hovedbestanddel av forestillingen.
Your last searches