Norwegian-Spanish translation of hurlumhei

Translation of the word hurlumhei from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hurlumhei in Spanish

hurlumhei
allmenn? estragos
Synonyms for hurlumhei
Similar words

 
 

More examples
1.Alf Hartmann skrev med fyldig dokumentasjon om" Storm i russens vannglass", nærmere bestemt om all den hurlumhei som oppsto da Lars Eskeland i et foredrag hadde hevdet, med" pålitelig kilde", at 35 prosent av Oslos russepiker var innlagt på Ullevål for abort, mens sykehuset ikke kjente ett eneste tilfelle.
2.Byen hvor det var riktig hurlumhei for ca. halvannet år siden.
3.DA NKP for endel år siden befant seg i en tilsvarende hurlumhei som det man har vært vidne til i de siste måneder, rensket man kjapt ut noen nøkkelpersoner og utferdiget et dekret om at" all debatt opphører".
4.Da bemerkningen ble referert av kanadiske korrespondenter i USA, skapte det adskillig hurlumhei.
5.Denne" lykken" kommer vi ikke til å ta fra dem igjen, selv om man så og si daglig treffer folk som nå lurer på hva denne hurlumhei om oppløsning av borettslag egentlig har dreid seg om.
6.Det ble på den ene siden longører, og på den andre hurlumhei med liten struktur.
7.Som eneste vilkår for vår samtale med henne satte hun at hun slapp å omtale den siste ukes hurlumhei over forsøket i 1973 på å avsette Trygve Bratteli.
8.Syphilia Morgenstiernes blad synes å antyde at moderne hurlumhei på et intelligent nivå har sitt håp såvel som sin risiko i skjæringspunktet mellom genre og holdning, mellom parodi og satire.
Your last searches