Norwegian-Spanish translation of hverdag

Translation of the word hverdag from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hverdag in Spanish

hverdag
allmennnoun día laborable [m], jornada [f]
  dagnoun día laborable [m]
Derived terms of hverdag
Similar words

 
 

More examples
1.Barns levekår" gir en samlet oversikt over de data som finnes om barns hverdag.
2.Bekvemme stillinger", hvorav ett heter" Diplomatfruens hverdag".
3.Den er faktisk et lite leksikon" - slik karakteriserer Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker boken" Frukt og grønnsaker til hverdag og fest".
4.Dynastiet" avspeiler kanskje ikke den jevne amerikaners hverdag, men den omstridte serien er en del av den amerikanske virkelighet.
5.En tragisk kriminalkomedie om vår perverse hverdag".
6.For Kirkenesboerne var bombing blitt hverdag.
7.Både barn og voksne kan lære noe av Lille Blå og vennene hans som de kan bringe med seg inn i sin egen hverdag.
8.Det blir da spennvidde over en statssekretærs hverdag ?
9.Det er den som har lagt og legger grunnlaget for vår teknologiske utvikling, og dermed alles hverdag, sa han.
10.Det er en sultens, krigens og torturens verden vi opplever som menneskets hverdag for de aller fleste.
11.Det er et forsøk på å innføre vampyrismen i norsk hverdag.
12.Det er vanskelig å si hvor mange mennesker som vil bli rammet av en eventuell streik, men fergekontoret i Veidirektoratet har regnet ut at det på en vanlig hverdag i juli foretas 175 000 enkeltreiser av personer og 60 000 enkeltreiser med biler.
13.Det er vår hverdag og våre penger, hevder Strømme, - derfor er det viktig at eiendomsretten til de interne nett ligger hos brukerne som har betalt utbyggingen.
14.Det var flere kunder enn vi hadde regnet med - mange flere enn på en vanlig hverdag, sier Pedersen.
15.Dette utsagn forteller at representanten Rønbeck neppe kjenner sin by særlig godt, og hva som er den vanlige hverdag for de aller fleste i Oslo, uavhengig av partitilhørighet, repliserte Sveinung Lunde i et senere innlegg.
16.En annen form for ferieformidling vi driver er å skaffe folk her sydfra kontakt med fiskere i Nordland og som kan ta dem med ut på feltet en ukes tid slik at de får oppleve en nordnorsk fiskers hverdag og selv kan være med på å trekke fisken opp av havet.
17.En seier og en gledens dag for alle dem som ser betydningen av å ha historien som bakgrunn, som en del av vår hverdag og vår fremtid.
18.Er det mulig å kontrollere denne kompliserte kjemiske hverdag ?
19.For en del nordmenn er slike uforpliktende samtaler sikkert en fin liten avveksling i en kjedelig hverdag, sier Eriken, som håper at Televerket vil utvide tilbudet til å omfatte flere numre.
20.I Gambia er det ikke snakk om hvilke saker som interesserer folk i deres hverdag, men hvilke problemer vi kan bidra til å løse via vår offisielle radiokanal og avis, forteller journalist og" senior mediaofficer" Yamai Jack, som arbeider med familieplanlegging, støttet av FNs befolkningsavdeling, UNFPA.
21.I den politiske hverdag er det ingen gitt å planlegge hvilke stillinger eller verv man ønske å inneha i fremtiden.
22.I den politiske hverdag er det ingen gitt å planlegge hvilke stillinger eller verv man ønsker i fremtiden.
23.Ideen er å møte de unge i deres egen hverdag.
24.Jeg vil lage videofilm om de arbedsløses hverdag i Asker.
25.Massemediene preger en stor del av enkeltmenneskets hverdag.
26.Matematikk og naturvitenskap er aktuelle og nyttige fag, som i fremtiden vil være med på å forme vår hverdag hjemme og i arbeidslivet på en rekke måter.
27.Men selve integreringstanken kan vel komme i fare dersom elever ikke klarer å innordne seg i skolens hverdag sendes over i spesialinstitusjoner ?
28.Penger og faglig kunnskap ser ut til å prege barnas hverdag stadig mer.
29.Skal vi kalle det arrestantens hverdag, spør advokat Holden.
30.Skulle jeg si dere noe om hvor vis jeg synes hans adferd er, så ville jeg ønske meg min siste dag slik som hans hverdag er !
Your last searches