Norwegian-Spanish translation of hverdagsrom

Translation of the word hverdagsrom from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hverdagsrom in Spanish

hverdagsrom
husnoun morada [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Arbeidet for kristen enhet blir med dette flyttet ut av bestestuen og inn i menighetenes hverdagsrom," mener Ytrehorn.
2.Privat forsvant han - syntes ikke i et hverdagsrom.
3.Privat forsvant han - syntes ikke i et hverdagsrom.
Your last searches