Norwegian-Spanish translation of hvor

Translation of the word hvor from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hvor in Spanish

hvor
utgangspunktother dónde
  retningother adónde
Synonyms for hvor
Derived terms of hvor
Examples with translation
Folk som jeg møter spør meg ofte hvor jeg kommer ifra.
Tom fortalte meg at han visste hvor Maria bodde.
Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne.
Similar words

 
 

More examples
1.1984" er boken om en verden hvor et forferdelig totalitært styre er preget ikke minst av sentralisert og statsstyrt økonomi, og av liten eller ingen plass for privat økonomisk initiativ.
2.1984" er en sober og lojal gjendiktning av George Orwells antiutopi (eller dystopi, for å være nøyaktig) hvor den totalitære atmosfære efterhvert tar kvelertak.
3.Adresseavisen fremmer denne påstand, og mener at denne angivelige yrkesskade" ligger i sakens natur, for det er vanligvis de vanskeligste sakene de hvor det er svært så gode argumenter for motstridende løsninger - som havner på statsrådenes bord".
4.Aksjon vensteliste" skal være en begynnelse, selve startskuddet på en langspurt hvor det viktigste er å tenke nytt og gjennomføre en mer effektiv sykehusdrift.
5.Aksjon venteliste" skal være en begynnelse, selv startskuddet på en langspurt hvor det viktigste er å tenke nytt og gjennomføre en mer effektiv sykehusdrift.
6.Alternativ Framtid"prosjektet har som siktemål å utrede en mulig nordisk modell for et fremtidig samfunn hvor sosiale mål, miljø og ressursansvar er sterkt prioritert.
7.Amadeus" er Milos Formans mesterlige (og kjølige) gjendiktning for stort lerret av Peter Shaffers kontroversielle skuespill, hvor Mozart fremstilles som menneskelig meget umusikalsk.
8.Amadeus" er et krafig sjalusidrama hvor den aldrende hoffkomponist Antonio Salieri på et sykehus i Wien 1823 skrifter sitt (innbildte) giftmord på Mozart.
9.Ansiktet mot folket" er et ukentlig program, laget over samme lest som er vanlig i flere land hvor herskerne har behov for å markere at de er ett med folket og at hvem som helst kan komme til sin leder og få svar på sine dagligdagse problemer.
10.Arbeid og Haab" står det på skolefanen, og idet vi passerer fasaden mot Bogstadveien og stirrer inn i dette mareritt, hvor vi måtte tilbringe syv lange barndomsår med skolebespisning i kjelleren, oppdager vi de matte vinduene i en annen kjeller, der dusjanlegget befinner seg.
11.Arbeiderpartiets praksis gir grunn til å spørre hvor dypt omsorgen for byens arbeidsliv stikker".
12.Ballerina" er et dystert melodrama hvor den norske forfatteren øser ut sine lidelser, med noe som ligner mistenkelig på entusiasme, skriver Nicholas de Jongh i The Guardian.
13.Bounty" er en fullstendig omkalfatring av historien om det berømmelige mytteri hvor den frådende kaptein Bligh nå fremstår som et balansert og pliktoppfyllende menneske.
14.Canberra" kan ta 1600 passasjerer, men den norske megleren er ikke sikker på hvor mange som er ombord denne gang.
15.Challenger" landet lørdag klokken 17.27 (norsk tid) på Floridas østkyst, 4,8 kilometer fra utskytningsrampen hvor astronautene startet sin ferd for åtte dager siden.
16.Chet Baker - Live in Sweden with Åke Johansson Trio" (Dragon DRLP 56) er et nytt eksempel på hvor meget han fremdeles har å gi sitt publikum.
17.Chr. Radich" skal til Canada og seiler fra Horten 7. mai. Turen går via Las Palmas og Bermuda til Gaspe i Canada, hvor eksamen skal finne sted.
18.Clic" er et svensk motemagasin av samme type som det norske" Tique" hvor MediaInvest allerede har eierinteresser.
19.Crazy business - fotomodellens dagbok" er nettopp en dagbok, hvor Stai i korte glimt skildrer glamourlivet fra innsiden.
20.Da var vi ikke så lite spente på hvor langt vi var fra Shetland - og fikk vite at vi hadde drevet temmelig langt mot syd.
21.De som beskytter ulven, kan si hva de vil om hvor ufarlig den er.
22.Deler av trygdesektoren er, i alle fall i teorien, områder hvor man kan tenke seg fullstendig privatisering.
23.Den 1. oktober 1984 undertegnet Norsk Polar Navigasjon A / S og Svensk Polarenergi AB en opsjonsavtale om felles undersøkelser og utnyttelse av naturgass på Svalbard, hvor Svensk Polarenergi AB tilbys en 50 prosents andel i 76 utmål på SydSpitsbergen mot å bekoste den første prøveboringen og betale et kontant beløp.
24.Den enkeltes bokostnader og den offentlige ressursbruk vil kunne reduseres ved en overgang til en eierform hvor den enkelte disponerer sin egen bolig, enten som selveier eller i form av borettslag.
25.Den er farlig fordi den undergraver foreldrenes selvfølelse, som er dårlig nok fra før av, og får dem til å glemme hvor mye de har å gi når det gjelder deres egne barn.
26.Den første reise han måtte foreta skulle gå til den store Guatavitasjøen, hvor han skulle bringe offergaver til den ånd de tilba som deres gud og herre.
27.Den gamle Herre har en usedvanlig skarp Erindring om Husene og Gaderne, hvor han færdedes som ung, og Billedet er uden Yvivl i alle Hovedpunkter paalideligt.
28.Den store båtdagen" åpner det hele på en ypperlig måte, synes alle der vi seiler mot Bærums små bukter og øyer, og mot Middagsbukten hvor vi skal ankre opp og fortære kyllingsalat og kaffe.
29.Denne setningen kom jeg til å høre bli mumlet av både munker og troende overalt hvor jeg kom.
30.Der gives neppe nogen blandt vort Lands fremtrædende Personligheder, hvor langt vi end gaar tilbage, der har været Mytedigtningen eller tillavningen saa hjemfalden som Henrik W. Et par slike legender dukker opp, igjen og igjen, også i våre dager.
Your last searches