Norwegian-Spanish translation of hyllest

Translation of the word hyllest from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hyllest in Spanish

hyllest
allmenn? homenaje
Derived terms of hyllest
Similar words

 
 

More examples
1.En hyllest og en takk til C. J. Hambro for hans utrettelige arbeide for at vår konstitusjon skulle bli eferlevet.
2.De bar plakater med slagord og sang en ironisk hyllest til finansministeren som fylte år samme dag.
3.Men den hyllest han har fått i vest, er blitt en straff for ham i det samfunnssystem han har avvist som umenneskelig.
4.Musikken og handlingen er så ekte og egnet for alt som er våre liv, så innebygget i våre sinn og sjeler, at stykket blir en hyllest til oss selv - til hvem vi er.
5.Tittelen er betegnende" Teori i praksis" ; boken er en artikkelsamling og hyllest til" en foregangsskikkelse" i nasjonal og internasjonal forskning om arbeidslivet, til Einar Thorsruds 60årsdag ifjor.
6.Den representerte en hyllest til en som har betydd uendelig meget for norsk musikkliv, og som også ved bestemte anledninger har samarbeidet nettopp med Antal Dorati.
7.Det er dansegruppen Huldra i samarbeid med Gilles Obermayer, trommegruppen Mukta og Center for Afrikansk Kulturformidling (CAK), som presenterer denne forestillingen som er en hyllest til den afrikanske påvirkning i vår moderne dans og musikk.
8.Det gis ingen hyllest til de unge partimedlemmer i Troms som klarer å få flertall på et benkeforslag om et så kontroversielt emne.
9.Og partiledelsen må ha merket seg landsmøtets taushet også når det gjelder hyllest til regjeringssamarbeidet.
Your last searches