Norwegian-Spanish translation of i livet

Translation of the word i livet from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

i livet in Spanish

i livet
allmennadjective vivo
Derived terms of i livet
Examples with translation
Hele livet er en drøm, og drømmene er drømmer.
Hele livet er drøm, og drømmer er kun drømmer.
En million mennesker mistet livet i krigen.
Jeg kan ikke forestille meg livet uten deg.
Similar words

 
 

More examples
1.(Vedkommende - en gammel dame - var en av de mest særpregede karakterer jeg har kjent i livet.)
2.Bedre føre var" er hans ledesnor her, som ellers i livet, og alle mulige svar prøves grundig ut via skråblikk mot fasitoppgaven på bordet, utspørring av kelnere og forøvrig høytløsning som gjør ham i stand til å bedømme svarets riktighet ved et undersøkende blikk på dommeren.
3.Det som vi ofte misunte sjøfolkene ombord i handelsfartøyene, var at de på frivakten hadde en chanse til å komme under dekk og få noe varmt i livet.
4.Disse setninger ble Stovelands rettesnor i livet.
5.Ethvert Menneske, hvor ringe begavet han end er, hvor underordnet hans Stilling i Livet end er, har en naturlig Trang til at danne sig en LivsAnskuelse, en Forestilling om Livets Betydning og dets Formaal.
6.Kvitsyn" blir herefter et ankerfeste i livet, selv om vi sikkert kommer til å leve en nokså kosmopolitisk tilværelse.
7.Man er jo ikke i tvil om hva man skal gjøre i livet, hvis man har en linje i seg...
8.Ved hver avgjørelse i livet gjør vi noe med oss selv.
9.Vi har klart å gi menneskene økonomisk trygghet - men den økonomiske tryggheten ser ikke ut til å ha gitt menneskene større mening med livet eller lykke i livet.
10.Aldri i livet ! sier fru Lore.
11.Aldri i livet om jeg flytter fra Norge, sier fransiskanerpater Arno Gerritsma, som søndag trer tilbake som sogneprest i St. Hallvards kirke i Oslo.
12.Aldri i livet om jeg flytter herfra.
13.Barn er bedre forberedt på alt her i livet hvis de får en chanse til å skaffe seg kunnskaper når de er små, sa hun.
14.Boken handler om følelsesmessige forhold her i livet.
15.Bryllupet er høydepunktet i livet, sier tanten.
16.Da De ble utnevnt til professor, sa De at" noe av det jeg angrer mest på i livet er at jeg ikke har sagt nok ifra hva jeg står for og hva jeg mener.
17.De ønsker å bevare troen som noe av det viktigste i livet.
18.Den som spiser metemark som barn kommer langt i livet.
19.Denne konvensjon ble satt ut i livet ifjor, og det er mange land som mener den bør få virke en tid før man trekker for bastante slutninger, sier statsråd Surlien.
20.Dessverre har vi ikke noe håp om å finne de to savnede, Trond Sørøy (32) og Villy Pettersen (30), i livet eller på sjøens overflate.
21.Det blir Regjeringen og Stortinget som må avgjøre om forslaget kan settes ut i livet.
22.Det er mye som tyder på at de aggressive, de selvsikre, de" tøffe" elevene, de som står bak mobbingen, er de som oftest fortsetter å bryte regler senere i livet.
23.Det har nå gått to regjeringsperioder siden Stortingets behandling av meldingen Funksjonshemmede i samfunnet, uten at det er tatt alvorlige skritt for å sette en slik politikk ut i livet, heter det i kommentaren.
24.Det som virkelig sjokkerte meg, var å se hvordan mange av de viktigste lovene våre, for eksempel arbeidslover og jordlover, i praksis ikke blir satt ut i livet.
25.Det ville ikke være usannsynlig om flyselskapene nå ville ønske øket valutatillegg, men det tar en måned før økning kan settes ut i livet, sier Tandberg.
26.Det å begå en slik handling kan være tungt å bære med seg senere i livet.
27.Dette er den første skikkelige langturen jeg har hatt i livet mitt.
28.Dyrt blir det, men man gifter seg bare to ganger i livet, humrer Ronald Bye som ikke vil ut med prisen for sitt annet ekteskap.
29.En rekke av forslagene fra våre ansatte har vi allerede satt ut i livet.
30.En slik chanse får du bare en gang i livet, sier Erik Storm om sin stilling på laserfusjonsprogrammet på Lawrence Livermore National Laboratory utenfor San Francisco.
Your last searches