Norwegian-Spanish translation of i samme åndedrag

Translation of the word i samme åndedrag from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

i samme åndedrag in Spanish

i samme åndedrag
allmenn? en el mismo
Synonyms for i samme åndedrag

 
 

More examples
1.Jeg er mye mer verdiorientert og engasjert enn jeg er factsorientert, sier hun og forklarer i samme åndedrag hvorfor overgangen fra poitikken til kunsten ikke var så underlig.
2.Jeg er travelt opptatt av å være pensjonist, har nesten ikke tid til å ta meg lørdagsfri, humrer han, og erklærer i samme åndedrag at det er godt å bli gammel.
3.Arthur Scargill nevner kontakten med Libya i samme åndedrag som møter med sovjetiske og ungarske fagorganiserte.
4.Da måtte vi i tilfelle i samme åndedrag si at heller ikke USA hadde rett til en selvstendig oppfatning.
5.De snakket gjerne om Chaplin i samme åndedrag som om Velasquez og Dürer.
6.Det er liksom meningsløst å snakke om Furuset uten å nevne" Botta" i samme åndedrag.
7.Det er neppe noen utbredt sorg i Arbeiderpartiet over Senterpartiets skjebne, sa Førde, som i samme åndedrag tilføyet at Senterpartiet likevel - med sin nåværende størrelse, vil være den langt mest interessante samarbeidspartner for Arbeiderpartiet, dersom Arbeiderpartiet bare kan komme i regjeringsposisjon ved et samarbeide med andre.
8.Det gjør derimot i høyeste grad arbeidsministeren og utenriksministeren, industrimannen og ingeniøren Nils Claus Ihlen, som også spilte en rolle i innenrikspolitikken - et navn man nærmest nevner i samme åndedrag når det gjelder en biografi en miniature over statsminister Gunnar Knudsen.
9.I samme åndedrag avfeier han president Ronald Reagans Sovjetpolitikk som mislykket.
10.I samme åndedrag er det grunn til å nevne at vi eksporterer norsk kjøtt til Sovjet for 10 kroner pr. kilo.
11.I samme åndedrag fremgår det av notatene at ønsket fra Akershus fylke om nedtrapping i veksten av næringsliv ikke uten videre kan finne sted.
12.I samme åndedrag kan man spørre seg hva som egentlig skjer i verden når noe slikt som 60 prosent av det billedstoffet som til enhver tid vises i mediene, kommer fra USA.
13.I samme åndedrag uttalte hun også at det ikke vil bli tatt noen nye, grunnleggende initiativer, og at det ikke må ventes noen mirakler som kan løse verdens økonomiske problemer fra toppmøtedeltagerne i London.
14.Jeg må da få lov til å skrive vakkert om hellefisk uten å være nødt til å ta skrei med i samme åndedrag.
15.Jeg oppgir ikke fødselsnummer på vei inn i kirken, jeg døpes mens mitt eget navn og den treenige Guds navn nevnes i samme åndedrag.
16.Kirkens Nødhjelp er allerede nevnt, i samme åndedrag kan jeg godt ta med Redd Barna, alle misjonsorganisasjonene og en liten organisasjon som heter Marys Venner.
17.La meg i samme åndedrag nevne at fra 1 / 1 1984 ble dokumentavgiften forhøyet fra 1,75 prosent av en eiendoms salgssum til 2 prosent.
18.Misjonen blir idag ofte nevnt i samme åndedrag som forretningsfolk og kolonialister, og man taler om de hvites ødeleggelse av kulturen i mange av den tredje verdens land.
19.Om ytterligere fem år er kanskje thatcherismen ikke så foraktet som av mange idag, selv om arbeidsledighet alltid vil nevnes i samme åndedrag.
20.Siden bank og forsikring ofte nevnes i samme åndedrag, kan det være grunn til å vurdere Harlemutvalgets innstilling i lys av de reformer som for noen år siden ble foretatt i banklovgivningen.
21.Svelland fremstiller det som om en av disse ikke prioriterte oppgaver er Frognerseteren Bruk, som han i samme åndedrag hevder at det nå finnes kjøpere til.
22.Vi vil forsøke å stille tingene på plass efter at nå til og med krysning mellom mennesker og dyr er dratt inn i debatten i samme åndedrag.
23.Har sjelden sett et vernearbeide båret frem av slik begeistring og glede, sier han og berømmer i samme åndedrag Fredrikstad kommune som en ualminnelig hyggelig og grei samarbeidspartner, liketil og lite byråkratisk.
24.Amerikanerne bør stå samlet i synet på at aparheidpolitikken må opphøre, sa Shultz som i samme åndedrag tilføyde at sanksjoner ikke måtte brukes.
25.Andre stridsspørsmål er sionisme, som nevnes i samme åndedrag som rasisme, imperialisme, samt MidtØsten konflikten.
26.AnneCath Vestly nevnes i samme åndedrag som Astrid Lindgren.
27.Både de som er med i programmet og de som ser på, puster i samme åndedrag.
28.Den andre store komponist i musikkhistorien som ofte nevnes i samme åndedrag er Georg Friedrich Händel, som også er født i 1685 i samme del av Tyskland, i byen Halle.
29.Det blir ikke riktigere ved at han i samme åndedrag beskylder regjeringen Willoch for å ha iverksatt en" politisk sitdownaksjon" ved å utebli fra parlamentarikernes sonekonferanse til helgen.
30.Ikke på mange år er tyskere og SS så ofte nevnt i samme åndedrag i amerikansk offentlighet som nå om dagen.
Your last searches