Norwegian-Spanish translation of i vilden sky

Translation of the word i vilden sky from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

i vilden sky in Spanish

i vilden sky
allmenn? la nube que
Synonyms for i vilden sky

 
 

More examples
1.Han sitter ei mer i sitt bur, nu synger han i vilden sky i paradisets vakre have.
2.Helt uten å rope hurra i vilden sky har Bogstad Camping gått hen og fylt 25 år.
3.I løpet av to perioder har han skrevet ut sjekker i vilden sky på eget og andres navn for mer enn 70 000 kroner.
4.Kriss er foreldreløs og vokste opp på barnehjem, Evas foreldre er rike og høyborgerlige, moren er like religiøs som hun selv, men innen et annet kirkesamfunn begge snakker i vilden sky om å frelse verden og om all verdens ondskap, det de gjør, er stort sett å gå på henholdsvis møter og gudstjenester og å selge aviser med den Absolutte Sannhet.
5.Metallsøkende detektorer pep i vilden sky i nesten alle dører man måtte gjennom i Sarajevo.
6.Tanne - kom ud, kom ud, og bliv med - thi bøgen er saa skøn som en brud lærken synger i vilden sky, vi skal høre bækken risle og se draaberne piple fra snedyngerne paa de nordlige skrenter, indsuge luften lytte til naturens bud.
7.Men naturligvis har denne frihet til å analysere i vilden sky, også sine iøynefallende svakheter.
Your last searches