Norwegian-Spanish translation of iaktta

Translation of the word iaktta from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

iaktta in Spanish

iaktta
personverb observar
  observereverb observar, notar, advertir
Synonyms for iaktta
Derived terms of iaktta
More examples
1.Det er, som det blir sagt, ikke hver dag CIA får anledning til å iaktta KGBagenter i møter med vestlige spioner.
2.Årsaken til at vi foretar avskytningen på vinterstid er at dyrenes kondisjon og hold er lettere å iaktta, sammenlignet med på høsten efter sommerbeitingen, fremholder Terje Skogland.
3.Allerede i annen halvdel av juni hadde ryktet om denne frodige kjøkkenhaven på sandjord spredt seg, så stadig flere besøkende kom for å iaktta fenomenet.
4.Angell derimot boltret seg på sine ski, som man for første gang kunne iaktta der syd.
5.Begivenheten kan man iaktta ringside ved å bli med på Aftenpostens / PLUSreisers spesialreise til New York.
6.Dessuten må man iaktta den høye dollarkursen vi i dag har.
7.Det gir en viss beskyttelse ; det er lettere å iaktta når man ikke selv blir iakttatt, sier dommer Sørlie.
8.Det skal videre anføres, inntil gremmelse, at jeg ingen ganeforskjell kunne iaktta hva fattigmann og smultring anbelanger.
9.Dog hører det til sjeldenhetene at man kan iaktta en så bevisst utvikling som tilfellet er og har vært med oppsetningen av William Shakespeares" Richard II" på Teatret på Torshov, et på mange måter ganske enestående eksperiment i norsk teaterhistorie.
10.En medisiner eller humanbiolog vil ofte iaktta menneskelig adferd som best kan tolkes fra en etologisk (dyreadferdsmessig) synsvinkel, eller konflikter som kan føres tilbake til brudd på slike lover.
11.Et sted å være liten - sitte skjult bak plantene med huset i ryggen og iaktta verdenen utenfor - kamerater som leker og som ikke vet at...
12.For venner av Storbritannia er det sørgelig å iaktta denne betydningsfulle kilde til svekkelse av landets økonomiske og industrielle makt.
13.Forskerne håper at de ved å iaktta også meget små skjelv skal merke når store rystelser er under utvikling.
14.Fosse ser forresten temmelig norsk ut, omtrent som en travel advokat som man kan iaktta på morgentoget fra Asker, med litt hektisk farve i kinnene efter søndagens skitur.
15.Gjøken er vanligvis en meget sky fugl, og det skal godt gjøres å kunne iaktta et eksemplar av arten på nært hold.
16.Han lærte snart å klare seg selv på alle vis, konstruerte f.eks. sin egen spaltelampe for å iaktta det levende øye.
17.Hortenfirmaet har utviklet radarskjerm hvor man kan iaktta skipstrafikken i dagslys.
18.Hvis barnet får lov til å utvikle seg normalt i et naturlig forhold til sine omgivelser, - hvis det får lov til å være barn med sin sprudlende fantasi, evne til å leke, og får tilfredsstillet sitt behov for bevegelse, - da kan man som voksen iaktta hos barnet en merkbarn sjelelig forandring når det nærmer seg syv år.
19.I et monarki som vårt har vi i disse dager kunnet iaktta hvordan Kongens nærvær ved åpningen av Stortinget og hans opplesning av trontalen skaper en høytidelig ramme om de parlamentariske former.
20.I løpet av de siste 12 år har man kunnet iaktta så mange nye trekk i den europeiske utvikling, og som norsk utenrikspolitikk må forholde seg til, at tiden forlengst er moden for en bred og offentlig gjennomlysning her hjemme.
21.I slike spesielle tilfeller - der to mennesker møtes og begge vet at den ene snart skal dø - opptrer det visse bestemte reaksjoner og motreaksjoner hos pasienten og pleieren, som man lærer seg å iaktta og forstå.
22.Iallfall har optimismen ytret seg i at ikke mindre enn 12 av de viktigste norske produsenter deltar med tildels store stands, og vi kunne iaktta mellem 40 og 50 norskproduserte båter - fra store og elegante cabincruisere, via moderne planende snekker til åpne landstedbåter og pionerjoller.
23.Ikke minst de som i pressen har dekket dette stoffområde, har kunnet iaktta hvordan Hougen slet seg ut som ildsjel for Afghanistan.
24.Klarer vi å vekke barnas lyst til å iaktta gjennom forming, vekker vi også deres ønske om å få utløp for sine følelser, sier Kirsten Røvig Håberg.
25.Men for dem med tro på at en demokratisk sosialisme stadig har en viktig rolle å spille i vår del av verden, må det være sørgelig å iaktta hvorledes et av Europas fremste arbeiderpartier ødelegger seg selv.
26.Men når man tyr til en forhenværende formann for å fornye ledelsen, minner det litt om en arvefølge hele verden har kunnet iaktta de siste dagene.
27.Og så må vi vekk fra fjernsynslampenes varme og ut i speilsalen igjen hvor man kan iaktta berømthetene beundre hverandre.
28.På veggene kan man iaktta hennes treskjærerkunst med finurlige ornamenter.
29.SAMTIDIG har franskmennene kunnet iaktta hvorledes søsterpartiet i nabolandet Italia har klart å bevare og styrke sin stilling, blant annet fordi det italienske parti har vist sine velgere på troverdig måte at selv kommunister ikke nødvendigvis behøver å henge i frakkeskjøtene på Moskva.
30.Skal meldingen virke ekte, må man også her iaktta vanlige krav til security, helt bortsett fra at herrene Falkenhorst, Terboven m.fl. neppe har så lett for å opptre uanstrengt naturlig om de vet at besøket bare er et ledd i et narrespill.
Similar words

 
 

iaktta as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) iakttaiakttaendeiakttatt
Indikative
1. Present
jegiakttar
duiakttar
haniakttar
viiakttar
dereiakttar
deiakttar
8. Perfect
jeghar iakttatt
duhar iakttatt
hanhar iakttatt
vihar iakttatt
derehar iakttatt
dehar iakttatt
2. Imperfect
jegiakttok
duiakttok
haniakttok
viiakttok
dereiakttok
deiakttok
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde iakttatt
duhadde iakttatt
hanhadde iakttatt
vihadde iakttatt
derehadde iakttatt
dehadde iakttatt
4a. Future
jegvil/skal iaktta
duvil/skal iaktta
hanvil/skal iaktta
vivil/skal iaktta
derevil/skal iaktta
devil/skal iaktta
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha iakttatt
duvil/skal ha iakttatt
hanvil/skal ha iakttatt
vivil/skal ha iakttatt
derevil/skal ha iakttatt
devil/skal ha iakttatt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle iaktta
duville/skulle iaktta
hanville/skulle iaktta
viville/skulle iaktta
dereville/skulle iaktta
deville/skulle iaktta
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha iakttatt
duville/skulle ha iakttatt
hanville/skulle ha iakttatt
viville/skulle ha iakttatt
dereville/skulle ha iakttatt
deville/skulle ha iakttatt
Imperative
Affirmative
duiaktta
viLa oss iaktta
dereiaktta
Negative
duikke iaktta! (iaktta ikke)
dereikke iaktta! (iaktta ikke)
Your last searches