Norwegian-Spanish translation of ikke fordra

Translation of the word ikke fordra from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ikke fordra in Spanish

ikke fordra
allmenn? odio
Synonyms for ikke fordra
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg kan ikke fordra at folk sier" stakkars deg" eller på andre måter viser at de synes synd på meg.
2.Jeg kan ikke fordra den tonen Deres, sa Ditlevsen.
3.Jeg kunne heller ikke fordra at filmen ble kalt en ny" Love Story", dette er ikke noe glatt og enkelt Hollywoodprodukt.
4.Bent Schrøder kunne ikke fordra å spille den store detektiv under sensasjonspressens bevågenhet.
5.EFTERHVERT kunne jeg ikke fordra meg selv når jeg var i Norge.
6.Faktisk kan jeg ikke fordra å løse kryssord...
7.Jeg drar gjerne opp i fjellene for å gå tur der, jeg kan ikke fordra å gå på flate slettelandet.
8.Jeg kan ikke fordra lunkne såkalte" varme drikker".
9.Jeg kan ikke fordra å bli intervjuet.
10.Jeg kan ikke fordra å vente !
11.Jeg lager filmer som folk forhåpentlig liker, og kan ikke fordra å intellektualisere omkring dem.
12.Nei, æsj, ham kan jeg ikke fordra, sa hennes mann.
13.Altas store sønn hadde blant mye annet en fin og viktig egenskap ; han kunne ikke fordra å se noen foran seg på resultatlisten.
14.Jeg kan ikke fordra at et menneske sitter stivt og strunkt for å bli tegnet.
15.Jeg kan ikke fordra det !
16.Sørensen kunne på sin side ikke fordra hvitt og fiolett.
Your last searches