Norwegian-Spanish translation of ikke utstå

Translation of the word ikke utstå from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ikke utstå in Spanish

ikke utstå
allmenn? no es prominente
Synonyms for ikke utstå
Similar words

 
 

More examples
1.Første gang jeg så meg selv på lerretet, kunne jeg ikke utstå synet.
2.Intervjuer er bortkastet tid, kan ikke utstå dem, sier han.
Your last searches