Norwegian-Spanish translation of indignasjon

Translation of the word indignasjon from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

indignasjon in Spanish

indignasjon
følelsernoun indignación [f], agravio [m]
Synonyms for indignasjon
Similar words

 
 

More examples
1.Følelsen av indignasjon og fordømmelse av prestemordet må ikke fjerne respekten for Vatikanets lover, skrev avisen, som minnet om at fem år skal brukes til overveielser før kanoniseringsprosedyren startes.
2.Vi protesterer med indignasjon mot disse latterlige og avskyelige beskyldningene.
3.Arbeiderbladet konstaterer idag at denne mulighet er møtt med en storm av indignasjon.
4.Ashkenazys utspill får stadig flere til å riste på seg og gi utløp for sin indignasjon.
5.Bjørneboe figurerer i et spesielt lys for Odin Teatrets leder Eugenio Barba og hans medarbeidere, og jubileumsgaven ønsker man skal gå til" en intellektuell, som for oss har både den kunstneriske slagkraft og den sosiale indignasjon og det engasjement" som Bjørneboe hadde.
6.Da er det at uavhengige Olav Lundesgaard reiser seg, sprekkeferdig av moralsk indignasjon.
7.De to jentene i Lørdagssirkuset høster såvel lovord som moralsk indignasjon, men formen kunne vi se i svenske Måndagsbørsen og Lefvande livet i forrige TVsesong.
8.Den 19årige gymnasiasts død i mai ifjor utløste en bølge av indignasjon.
9.Den første overskriften blottlegger en antisovjetisk indignasjon på menneskehetens vegne.
10.Den som tviler på det, kan bare be om å få se et videoopptak av Arbeiderpartiets Gunnar Berge, som i fjernsyn ble tvunget av Stavangerborgernes indignasjon over streiken til å fornekte den såkalte streikeretten.
11.Denne saken skapte stor indignasjon i den nederlandske regjering - spesielt fordi Kåre Kristiansen like før hadde et møte med økonomiministeren hvor han forsikret at proteksjonisme ikke forekommer i Norge, ifølge Vermeulen.
12.Derfor reagerer de da også med indignasjon på at denne form for kristendom skal tas fra dem.
13.Det brystlange, grå skjegget skjelver av indignasjon.
14.Det er den franske kommunistleder Georges Marchais som skummer av indignasjon overfor sine sovjetiske venner.
15.Det er å beklage at filmen prøvet å få folk til å tro at det var jakt på voksen sel som hadde påført oss hele verdens indignasjon og kritikk.
16.Dette var innenfor rammen av det sovjetiske rettssystem intet mindre enn en prestasjon, fordi hun efter flere års kamp endelig hadde fått retten til å frigjøre seg fra tre utenforliggende faktorer : den hypnotiske virkning de tiltaltes tvungne tilståelse dessverre hadde på juryen, den sterkt emosjonelle indignasjon og hets mot guttene blant befolkningen, og sist, men ikke minst, partiets manipulerende overvåkning av sakens gang.
17.Efter at den nå meget velkjente Vegårsheiulven ble ekspedert til de evige jaktmarker, har avisene flommet over av reportasjer og allverdens innlegg fra personer som stort sett vil gi uttrykk for sin indignasjon over den barbariske handling som angivelig ble begått av jaktlaget på Vegårshei.
18.En martyrdom som kan få uoverskuelige følger bølgen av indignasjon er allerede nå steget til farlige høyder.
19.Enkelte amerikanske kilder uttrykker indignasjon over tilbakevendende meksikanske beskyldninger om at USA saboterer fredsbestrebelsene.
20.Falken svarte med rettferdig indignasjon og en skjult trusel om at han ville ha både unnskyldning og erstatning for tort og svie under en Dagsnyttsending.
21.Hegges evne til indignasjon når undertiden kliniske proporsjoner.
22.Hernes hevder at sosialistisk politikk bygger på to grunnpillarer : indignasjon og entusiasme.
23.Hverken moren eller forloveden forstår den indignasjon og forargelse som de hensynsløse rovfugltyvene har vakt i Norge og Sverige.
24.I hans brever finnes også voldsomhet, indignasjon, men jeg synes ikke man her kan snakke om intoleranse.
25.I tilknytning til den greske indignasjon over bortauksjonering av stafettetappene for den olympiske fakkel, kan vi berolige leserne med at kortet ikke bærer spor av sponsoravtale.
26.Jeg må si at jeg har hatt store vanskeligheter med å slutte meg til denne indignasjon, dette tennerskjærende raseri over en angivelig urimelighet som er begått.
27.Lende reagerer med indignasjon på forslaget om en sentral fergeterminal i Bjørvika, og hevder at det vil ta 80 år å få til stabile utfyllingsmasser som kan gi plass for terminalen.
28.Litt indignasjon i den karakteristiske populære stemmen til Pål BangHansen.
29.Og de ble diskutert uten latterbrøl eller indignasjon.
30.Oslo Sjømannsforening gir sin helhjertede tilslutning til Brandts iherdige bestrebelser på å redde det maritime undervisningsmiljøet i hovedstaden, og deler fullt ut hans skuffelse og indignasjon over at ingen ansvarlige personer har funnet det bryet verdt å besvare de saklige spørsmål.
Your last searches