Norwegian-Spanish translation of ingen

Translation of the word ingen from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ingen in Spanish

ingen
determinant - flertalladjective no
  allmennadjective ninguno, ningún
  determinant - singulæradjective ningún, ninguna
  determinantadjective ningún, ninguna
  allmennother ninguno
  pronomen - objektother ninguno, ninguna
  pronomen - personerother ninguno, ninguna
  ubestemt pronomenother nadie
Synonyms for ingen
Derived terms of ingen
Anagrams of ingen
Examples with translation
Det var hell i uhell at ingen døde.
Fattigdom er ingen skam.
Det er det ingen tvil om.
Ideer tilhører ingen, de flyter i luften.
Dessverre jeg tjener ingen penger.
Alkohol løser ingen problemer.
Similar words

 
 

More examples
1.1984" er boken om en verden hvor et forferdelig totalitært styre er preget ikke minst av sentralisert og statsstyrt økonomi, og av liten eller ingen plass for privat økonomisk initiativ.
2.Alder ingen hindring" er navnet på radioens nye fredagspost ledet av Kjell Thue.
3.Alle sier at Terje Dahl skriker, men ingen sier hvorfor," kommenterer Terje Dahl.
4.Amnesty International har ingen spesielle ankepunkter mot norsk rettsvesen.
5.Anne Franks dagbok" glemmer vel ingen.
6.At ingen har tenkt på det før !" utbryter vår verdensmester Rolf FalckLarsen.
7.At ingen har tenkt på dette før !" utbryter en ellevill og ikke helt ukjent Rolf FalckLarssen.
8.Bare bok gjør ingen klok.
9.Champangefotball, ingen fortjener å tape denne kampen", sa den nøytrale tilskueren.
10.Cut Loose" er ingen gjennomarbeidet, perfekt plate.
11.Damen viser overhodet ingen smidighet, og hun innser intet ; situasjonen heter nå ganske enkelt Thatcher", erklærte en vesttysk regjeringstalsmann mandag kveld, efter de fire første timer av det to dager lange toppmøtet for EFs stats og regjeringssjefer i Brussel.
12.Den blå timen" er ingen direkte krigsbok.
13.Denne meldingen fikk brannvesenets redningsavdeling onsdag, og ingen visste hva som lekket ut fra tanken.
14.Derefter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, av alle folk og tungemål.
15.Det FirFoldige Menneske, Et personlighetsspeil til sjelesørgerisk bruk," som i forståelig fagsprog forteller hvorfor noen er slik og andre slik, mens ingen er akkurat som meg !
16.Det at Norge utviser russere som driver aktiv spionasje mot Norge rettferdiggjør ingen mottiltak fra Sovjets side.
17.Det ble ingen fornyelse, ingen virkelig nye perspektiver på det innenriks eller utenrikspolitiske plan.
18.Det blåser fra Dauingfjell"Ingen vei går utenom".
19.Det drysset med rosende ord og det var ingen som ikke unte ham dem.
20.Det er dessverre ingen tegn på at Arbeiderpartiet har tenkt å gi opp sin motstand mot alle forsøk på å forbedre gjeldende valgordning.
21.Det er et" mirakel" at ingen er blitt alvorlig skadet," sier flere reportere.
22.Det er ingen bestemmelser som gir fylkene adgang til å dispensere, slik Oslo nå har gjort.
23.Det er ingen bymur som er så solid at ikke et esel lastet med gull kan komme igjennom".
24.Det er ingen dimensjon over HumanEtisk Forbund".
25.Det er ingen grunn til å anta at Arbeiderpartiet vil velge den svenske modellen og satse på lønnstagerfond i 1985" (min uthevelse).
26.Det er ingen gud uten Gud, og Muhammed er hans profet".
27.Det er ingen hemmelighet, at nordmenn på ferie drikker seg sanseløst beruset, og da er de ikke greie å ha med å gjøre.
28.Det er ingen idyll som har preget Høyre siden forrige landsmøte".
29.Det er ingen tvil om at det er et reelt flertall for det i Stortinget, som det også er det i det norske folk.
30.Det er ingen tvil om at en satsing av offentlige midler på disse områdene i dagens situasjon ville være langt mer effektiv for å styrke industriens produksjonsevne og inntjening enn ved å bruke betydelige offentlige midler på å stimulere til aksjeomsetning," sier Berge.
Your last searches