Norwegian-Spanish translation of inhalere

Translation of the word inhalere from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

inhalere in Spanish

inhalere
sigarettverb inhalar, tragar
  fysiologiverb aspirar
More examples
1.De medisinske og sosiale vanskeligheter later til å være særlig store blant mennesker som inntar kokain ved å inhalere den gjennom nesen.
2.Hun ble tvunget til å inhalere en eter eller naftalignende gass fra en sprayboks.
3.Ifølge reglene i Los Angeles må hver enkelt bedrift sørge for at ansatte kan gjøre sin jobb uten å være nødt til å inhalere nikotinrøk.
4.Mens det tidligere ikke var" ladylike" å inhalere dypt eller røyke sigaretten helt ut, er det blitt" likestilling" også på dette området.
5.Mens det tidligere ikke var" ladylike" å inhalere dypt eller røyke sigaretten helt ut, er det blitt likestilling også på dette tvilsomme felt.
6.Nikotin injiseres i hjernen på katter, og hundrevis av beagler og kaniner tvinges til å inhalere tobakksrøyk time efter time år efter år.
7.For du skal inhalere all hastighet idet en glo av tid dør over himmelen.
Similar words

 
 

inhalere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) inhalereinhalerendeinhalert
Indikative
1. Present
jeginhalerer
duinhalerer
haninhalerer
viinhalerer
dereinhalerer
deinhalerer
8. Perfect
jeghar inhalert
duhar inhalert
hanhar inhalert
vihar inhalert
derehar inhalert
dehar inhalert
2. Imperfect
jeginhalerte
duinhalerte
haninhalerte
viinhalerte
dereinhalerte
deinhalerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde inhalert
duhadde inhalert
hanhadde inhalert
vihadde inhalert
derehadde inhalert
dehadde inhalert
4a. Future
jegvil/skal inhalere
duvil/skal inhalere
hanvil/skal inhalere
vivil/skal inhalere
derevil/skal inhalere
devil/skal inhalere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha inhalert
duvil/skal ha inhalert
hanvil/skal ha inhalert
vivil/skal ha inhalert
derevil/skal ha inhalert
devil/skal ha inhalert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle inhalere
duville/skulle inhalere
hanville/skulle inhalere
viville/skulle inhalere
dereville/skulle inhalere
deville/skulle inhalere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha inhalert
duville/skulle ha inhalert
hanville/skulle ha inhalert
viville/skulle ha inhalert
dereville/skulle ha inhalert
deville/skulle ha inhalert
Imperative
Affirmative
duinhaler
viLa oss inhalere
dereinhaler
Negative
duikke inhaler! (inhaler ikke)
dereikke inhaler! (inhaler ikke)
Your last searches