Norwegian-Spanish translation of inkludere

Translation of the word inkludere from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

inkludere in Spanish

inkludere
kostnadverb incluir, abarcar
Synonyms for inkludere
More examples
1.Det hører til den kristne etiske grunnholdning å inkludere alle mennesker.
2.Jeg har aldri opplevet noen seriøs person som har drøftet en sone i Norden som vil inkludere SovjetUnionens strategiske våpen på Kola.
3.Mye pionerarbeide skal gjøres i alle FNs særorganisasjoner ; ingen har vært vant med å inkludere hensyn til kvinnene som en selvfølgelig del av sine aktiviteter, sier hun til Aftenposten under en" fransk visitt" i Oslo.
4.Vi ønsker å inkludere koder for dyktighets og karrierepotensial, skriver Phillips Petroleum i et brev til Datatilsynet.
5.en snever definisjon kan ha en institusjonell tilknytning, dvs. inkludere de konkrete virkemidler som ligger under Industridepartementet.
6.Alt efter hvor varene skal fraktes, vil vareeieren måtte benytte forskjellige transportmidler, og i mange tilfeller vil en sammenhengende transport fra sender til mottager kunne inkludere bruk av flere transportmidler.
7.Avmonopoliseringen vil trolig inkludere salg av hussentraler, som tradisjonelt har vært omfattet av Televerkets monopol.
8.Byplankontorets forslag vil inkludere arealet ned til Ljabruveien i boligfeltet, men prosentfordelingen mellom rekkehus / småhus / blokker blir som foreslått av Selvaagbygg.
9.Da håper vi å inkludere flere hoteller blant dem som gir spesielle pristilbud, likeså restauranter, teatre med sommerforestillinger samt kinoene.
10.Den greske deltagelsen i AWACSsystemet, som skal inkludere alle NATOland unntatt Storbritannia, Island, Frankrike og Spania, bekrefter Hellas aktive deltagelse i det militære samarbeide i alliansen.
11.Den mest alvorlige virkning av NBBLs falske propaganda har imidlertid vært at LO og dets folk i ledende posisjoner nå for alvor diskuterer å inkludere økningen i innbetalingene til Husbanken i de krav som skal fremmes ved tarifforhandlingene til våren.
12.Den postmoderne kunsten vil inkludere og sitere hva som helst.
13.Den sier ikke alt om 50årene, men har et så vidt personlig fundament av erfaring at man i hvert fall skal inkludere de elementer han peker på når det er snakk om vår tids, altså 80årenes tilbakeblikk på hvorfor vi er som vi er.
14.Denne oppdagelsen knyttet uomtvistelig nordlyset til Jordens magnetfelt, og gjorde det klart at enhver fysikalsk teori som skal forklare nordlyset, også måtte inkludere magnetfeltet.
15.Det er fremskritt at Representantskapet nå har funnet det hensiktsmessig å inkludere disse kostnader og opererer med et budsjett for Norges Banks hovedsete på ca. 2000 mill. kr. I dette tallet mangler imidlertid fortsatt finanskostnadene, som er beregnet til ca. 500 mill. kr.
16.Det er i denne sammenheng pekt på at denne utdannelsen bør inkludere sterkere de synspunkter som er kommet frem i en rekke offentlige dokumenter om at barns oppvekstmiljø må sees som en helhet.
17.Det er uakseptabelt at det overlates til politiet å avgjøre om det er nødvendig eller ikke å inkludere slike opplysninger.
18.Det går nå forlydender om at det foreligger et amerikansk kompromissforslag i striden som går ut på at NATO går med på å inkludere styrkene på Limnos i alliansens styrker i tilfelle av krig.
19.Det kan innrømmes premiefritak ved uførhet, og pensjonen kan også inkludere en uførhetspensjon.
20.Det legges vekt på å inkludere unge med ulike forutsetninger i arbeidet, bl.a. ved å integrere psykisk utviklingshemmede.
21.Det var ikke minst spørsmålet om det riktige i å inkludere det kristne syn i paragrafen som kom til å prege debatten.
22.Dette vil blant andre inkludere Spania, som vil få tildelt 15 prosent av observasjonstiden ved det nye teleskopet.
23.En eventuell norsk registerbasert folketelling ville ikke inkludere så mange opplysinger som det man diskuterte i Sverige.
24.Et forslag om å inkludere Sivilforsvaret i resolusjonen ble ikke tatt med, men ellers fremkom forsvarspolitiske synspunkter i vid forstand.
25.Flere ønsket seg et bind nummer to som kunne ta opp det de savnet, og inkludere arbeidsdelingen skole arbeidsliv, forhold som tilbakevendende utdannelse i livslangt læringsperspektiv, en fremtidsberedskap, og myter om hva en" god skole" er.
26.For fremtiden vil vi inkludere Børs 2 i volum og verdi.
27.Forbrukertvistutvalget sier i sitt vedtak at prisoppgaver vanligvis skal inkludere merverdiavgift.
28.Først og fremst må eventuelle ordninger inkludere alle teatre - ikke bare de med statlig støtte.
29.Genscher fremholder på sin side at han er" tilfreds med beskjeden om at forhandlingene også kan inkludere slike våpen, og at det ikke vil bli nødvendig å vente i ti år til utviklingsfasen er gjennomført".
30.Han avviste at prisen på gass fra norske felter kan inkludere et slags politisk" sikkerhetstillegg" på toppen av det den normale markedspris skulle tilsi.
Similar words

 
 

inkludere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) inkludereinkluderendeinkludert
Indikative
1. Present
jeginkluderer
duinkluderer
haninkluderer
viinkluderer
dereinkluderer
deinkluderer
8. Perfect
jeghar inkludert
duhar inkludert
hanhar inkludert
vihar inkludert
derehar inkludert
dehar inkludert
2. Imperfect
jeginkluderte
duinkluderte
haninkluderte
viinkluderte
dereinkluderte
deinkluderte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde inkludert
duhadde inkludert
hanhadde inkludert
vihadde inkludert
derehadde inkludert
dehadde inkludert
4a. Future
jegvil/skal inkludere
duvil/skal inkludere
hanvil/skal inkludere
vivil/skal inkludere
derevil/skal inkludere
devil/skal inkludere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha inkludert
duvil/skal ha inkludert
hanvil/skal ha inkludert
vivil/skal ha inkludert
derevil/skal ha inkludert
devil/skal ha inkludert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle inkludere
duville/skulle inkludere
hanville/skulle inkludere
viville/skulle inkludere
dereville/skulle inkludere
deville/skulle inkludere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha inkludert
duville/skulle ha inkludert
hanville/skulle ha inkludert
viville/skulle ha inkludert
dereville/skulle ha inkludert
deville/skulle ha inkludert
Imperative
Affirmative
duinkluder
viLa oss inkludere
dereinkluder
Negative
duikke inkluder! (inkluder ikke)
dereikke inkluder! (inkluder ikke)
Your last searches