Norwegian-Spanish translation of innbilt

Translation of the word innbilt from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

innbilt in Spanish

innbilt
fantasi-adjective imaginario, ilusorio, imaginado, fingido
Similar words

 
 

More examples
1.Det samme kan sies om en innbilt telefonsamtale med kultur og vitenskapsministeren, som utgår fra et visst parti.
2.Efter en tid kunne det også se ut som om forskerne hadde innbilt seg eller diktet opp det hele, for efter 1979 forsvant grublefrosken fra regnskogsområdene hvor den var oppdaget.
3.En utøver går et spesielt mønster, mot en innbilt motstander).
4.Frøken har innbilt seg at hun med syv års universitetsstudier og mange års praksis og erfaring utfører et arbeide som blir verdsatt - om ikke i penger, så med respekt og aktelse, ihvertfall blant ansvarlige og samfunnsbevisste mennesker.
5.Marginalskatten har veldig liten betydning for inntektene, en innbilt utjevnende effekt og gjør mer skade enn nytte, var hans råd.
6.Vi opplever svært få tilfeller av innbilt feilbehandling i Pasientforeningen.
7.Det kreves flere stadier for å produsere et vakuumrør enn jeg noensinne kunne innbilt meg, og mitt er en meget liten del av prosessen...
8.Molly betaler husleie for leiligheten punktlig og har i lang tid innbilt huseieren at moren er lam og sengeliggende og derfor aldri viser seg.
9.Som Proudhoninfluert utopisk sosialist og innbilt motstander av livegenskapet, sluttet Dostojevskij seg til en salongradikal krets.
Your last searches