Norwegian-Spanish translation of innstilt

Translation of the word innstilt from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

innstilt in Spanish

innstilt
allmenn? conjunto
Derived terms of innstilt
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg er aldri innstilt på at slaget er tapt, men jeg må bare erkjenne at jeg ikke er i toppform.
2.Jeg er selvsagt innstilt på å gjøre mitt til at vi får til en tilfredsstillende ordning med barnevakt for Odd Kristen, som fylte ett år den 18. januar.
3.Jeg er vernemann og innstilt på naturvern.
4.Løvold var innstilt på en forhandlingsrunde med Jahre.
5.Med den spesielle soningssituasjonen som fangen efterhvert har pådratt seg, har man altså ikke vært innstilt på å gi kvinnen adgang til anstalten.
6.Når det lyktes å hindre en appell til våpnene, skyldtes det i første rekke at opinionen i Sverige ikke på samme måte som i 1895 var innstilt på for enhver pris, om nødvendig med makt, å opprettholde unionen.
7.Dersom en eventuell ubåt ønsker å komme til overflaten, eller norske myndigheter får beskjed om dette fra ubåtens eier, vil våpenbruk bli innstilt.
8.Alle de ansatte er innstilt på at vi står foran en tøff vinter der det vil bli nødvendig å permittere folk.
9.Av og til, men det er jeg innstilt på.
10.Begge selskaper er innstilt på å få en avklaring så snart som mulig, fordi de automatisk vil være hemmet i videre utvikling mens utredningene pågår, sier Per Etholm.
11.Betyr det at dere er innstilt på å reise til Los Angeles hvis dere i brevs form får de forsikringer dere nå har fått muntlig ?
12.Både vi og Kodak er innstilt på å la dette vokse hurtig.
13.Da er vi overhodet ikke innstilt på noen avtale, men jeg tror neppe at det seriøse forslaget vil ligge så lavt, sier han.
14.De er av flertallet i Høyres valgkomite innstilt som ny annen viseformann i partiet.
15.De som har billetter til flyavganger som nå er blitt innstilt, blir overført til det nærmeste efterfølgende fly.
16.De var ikke særlig innstilt på det, da, foreldrene dine ?
17.Den nye direktøren i Kommunenes Filmcentral, Knut Bohwim, er innstilt på å skaffe flere barnefilmer til norske kinoer og selv i filmmeldingen vies barnefilm oppmerksomhet, fremholder Elsa Brita Marcussen.
18.Dessuten var jeg i likhet med de andre gutta innstilt på å vise det kravfulle, men langrennskyndige finske publikumet, at vi nordmenn tross alt er bedre enn det som ble vist under vinterlekene i Sarajevo.
19.Det er et gledelig trekk at norske bedrifter nå synes mye mer innstilt på å møte den svenske utfordringen på en positiv måte, legger han til.
20.Det er ikke særlig gøy å måtte" tære på" sine foreldre, men skal en bli god, er det ingen vei utenom, mener Irene Aaberg, som er innstilt på å gi de aller beste kamp.
21.Det er mange unge og lovende brytere som er tydelig innstilt på å oppnå resultater gjennom hardt arbeid.
22.Det er nettopp den distansen jeg er mest innstilt på å gå i OL.
23.Det hadde vært best å hatt med min egen trener, men Finn har sendt med meg et treningsprogram, så det går greit, sier Henry Nilsen som er innstilt på å gi etablerte eliteløpere knallhard kamp om plassene på OLlagene.
24.Det har gått så pass bra at jeg har innstilt med på å løpe Houstonmaraton på nyåret, sier Knut.
25.Det viktigste er å være mentalt innstilt på en ny tilværelse og ha balanse i økonomien.
26.Efter at Arbeiderpartiet på ny har hindret et vedtak om en ny og rettferdig valgordning, er det nødvendig å bøte på den urettferdighet som nå hersker ved å innføre listeforbund uttaler Oslo DLF som nå starter forberedelsene til stortingsvalget neste år, men er innstilt på å utnytte alle muligheter for et samarbeide med andre sentrumspartier som er opptatt av å sikre et ikkesosialistisk flertall på Stortinget, heter det i en uttalelse fra Oslo DLF.
27.Egentlig er jeg ikke innstilt på å spille aktivt, men i og med at Svein var uheldig i treningskampen mot Lillestrøm / Fram ser jeg ikke bort i fra at jeg må spille en og annen kamp, sier Kordahl.
28.Egentlig hadde vi innstilt Andreas Skartveit til en av våre positive priser på grunn av hans engasjement med PoesiMagasin.
29.En databedrifts eksistensgrunnlag er avhengig av at de ansatte er innstilt på å jobbe steinhardt.
30.En henvendelse til meg ville lett bragt på det rene at hvis sysselsettingsprogrammet i Oslo er i fare, er det fordi Oslo kommune ikke er innstilt på å følge opp sin del, fortsetter Stahl.
Your last searches