Norwegian-Spanish translation of institusjon

Translation of the word institusjon from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

institusjon in Spanish

institusjon
organisasjonnoun institución [f]
  sedvanenoun institución [f]
Synonyms for institusjon
Derived terms of institusjon
Similar words

 
 

Wiki
Institusjon har litt forskjellige betydninger på norsk. - En institusjon kan være en mer eller mindre definert norm for atferd og tenkemåter i en samfunnsgruppe eller et samfunn. Slike vedtatte regler eller institusjoner utgjør et kulturelt fellesgrunnlag for samfunnet og kan omfatte skikk og bruk, språk, moral og annet.

More examples
1.Det er gode grunner til å kjempe for hvilken som helst institusjon som arbeidsplass.
2.Det har vært lite av kritikk mot helsedirektøren og den måten han har ledet landets sentrale institusjon i helsearbeidet på.
3.Helsedirektøren har ikke bare en selvfølgelig rett til å uttalse seg om forhold innen den institusjon han leder.
4.Når et barn uansett nedre alder tas opp i institusjon under helsevesenet utenfor barnets hjemkommune, skal institusjonen undrerette skolestyret i barnets hjemkommune, som skal sende melding til skolestyret i institusjonens vertskommune.
5.Selv om institusjon idag er et ord med negativt fortegn, vet vi at det er det beste livstilbud for mange utviklingshemmede, understreker forfatteren, som uttaler seg på vegne også av andre foreldre som har barn med store mentale skader.
6.Sykehus eller annen institusjon hvor siktede har vært, til psykiatrisk eller psykologisk undersøkelse eller behandling, kan uten hinder av taushetsplikt gi sakkyndige de opplysninger om siktede som de trenger i sitt oppdrag," heter det i straffeprosessloven.
7.An 1 stk. institusjon, lyder det fra Osloarkitekten Birger LambertzNilsen, og han siterer dermed fritt fra fylkesplan, som helst skal ha en total entreprise på hele boligen og ikke ta så mye hensyn til trivsel og slike småting.
8.At vi kan stille senger til rådighet og stille tilbud om vask av klær og renhold og tøy, gjør også at vi får hjemmesykepleiere inn i institusjon.
9.Både selve bygget og Norges Bank som institusjon er en meget god referanse som vil kunne bety mye for videre markedsføring både nasjonalt og internasjonalt, sier ingeniør Bjørn Kleppe, som er Autronicas markedskoordinator for prosjektet.
10.Den skal handle om hvordan det er å ha en lillesøster som bor på institusjon og bare er hjemme i helgene og feriene.
11.Det blir en ny, fusjonert og teknisk sett sterk institusjon som får professorater.
12.Det dreier seg om barn som alltid vil måtte leve i institusjon, sier Karin Backer videre.
13.Det er uriktig å påstå at samfunnets svakeste - de psykisk funksjonshemmede i institusjon - snytes for opplæring.
14.Det finnes idag knapt en slik institusjon i vårt land som ikke har fagfolk som har fått sin spesialutdannelse ved instituttet, heter det blant annet.
15.Det høres eiendommelig og lureriaktig ut at en institusjon som ikke har akademisk kompetanse og ikke tilbyr utdannelse, men kun en vurdering, skal tildele akademiske titler.
16.Dette er ingen nedstøvet institusjon, forteller Bogen.
17.En slik institusjon kan bli et middel til å hevde barns rett til sin egen uttrykksverden, og å oppnå respekt for den, sier Goldin.
18.Føler du til enhver tid at din innflytelse innad i den store institusjon er i samsvar med den skyteskiveposisjon du befinner deg i utad ?
19.Gutten var henvist til barnepsykiatrisk institusjon før skolestart og kom opp i en lang rekke vanskelige situasjoner på skolen.
20.Hvordan kan en institusjon uten et faglig miljø og uten spesifisert faglig kompetanse tildele akademiske titler ?
21.Hvordan reagerer nabolaget på en slik institusjon ?
22.I Regjeringens reviderte langtidsprogram for 19821985 blir tilbakeføring fra institusjon til åpen omsorg i lokalmiljøet betegnet som prioriterte oppgaver.
23.Jeg er enig med dem som sier at hvis ekteskapet skal kunne bestå som institusjon i samfunnet, må mannen bli en like stor ressurs for kvinnen som kvinnen alltid har vært for mannen.
24.Jeg håper at alle som har eldre på institusjon kan være med å hjelpe på denne måten.
25.Jeg mener den klare ansvarsdelingen er helt nødvendig i en institusjon som for eksempel Uteseksjonen.
26.Jeg tror det har stor betydning for vår institusjon å få en kvalitetsvurdering av det forskningsarbeide som drives.
27.Mange eldre er redde for å komme på institusjon.
28.Mitt håp ved en fremtidig sikring er at jeg kan få den behandling jeg trenger i en institusjon, i så fall har jeg ikke noe imot en sikringsdom.
29.Norsk rikskringkasting er den eneste institusjon som har profesjonelle krefter på alle områder, og det burde være mulig for oss å konkurrere også om Oslopublikumet, hevder Fuglevik.
30.Når det gjelder helsetjenesten utenfor institusjon, vil vi slik lov om helsetjenesten i kommunene legger opp til, få et blandet system.
Your last searches