Norwegian-Spanish translation of irettesettelse

Translation of the word irettesettelse from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

irettesettelse in Spanish

irettesettelse
allmenn? reprensión
Synonyms for irettesettelse
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg vil betegne brevet som en liten smekk over fingrene, som en irettesettelse og påminnelse om at reglementet er til for å følges, kommenterer Frønsdal.
2.At de i mindre grad gjorde dette, og i stedet kom med en irettesettelse overfor oss, kan vi bare beklage.
3.Bystyret får sterk irettesettelse fordi det ifjor ble tilleggsbevilget 380 millioner kroner uten at det samtidig ble anvist budsjettmessig dekning.
4.DEN som i Kreml nevner navnet Sakharov, får en brysk irettesettelse.
5.Det begynte med en slags irettesettelse til Dagbladets avtroppede sjefredaktør, Jahn Otto Johansen.
6.Det er efter påtrykk fra flere hold at Knut Trulsrud, som fikk en skarp irettesettelse, og trioen Willesrud, Bekkemoen og Bårdstu har latt saken komme frem.
7.Det som imidlertid er gjort til hovedsak er skolesjefens" irettesettelse" av SVs Kari Pahle Koritzinsky for å ha hevdet lærernes rett til å offentliggjøre rasistisk materiale skolen mottar.
8.Det tok ikke styrets innstilling til følge, men nøyde seg med å idømme Rønneberg en irettesettelse.
9.Det øvrige fotballstyret i Vålerengen får en irettesettelse av domsutvalget (NFF).
10.En bonde har et uhell med høyvognen sin, og får en irettesettelse av ektefellen.
11.En irettesettelse er blant virkemidlene KVD har overfor nærradiostasjonene som går ut over reglene som er satt opp for denne typen medier.
12.Er det noe hun er misfornøyd med, så får redaksjonen en vennlig irettesettelse.
13.Forbrukerrådet ar sendt en skarp irettesettelse til lederen for Vestfold forbrukerkontor, Trygve Lie, som svar på Lies utspill i lokalpressen i begynnelsen av juni.
14.Forskjellen på å helseslå barn og å anvende mildere former for fysisk irettesettelse bør gjøres ganske klar.
15.Kommunestyrene får en irettesettelse og anmodes om å holde omvalg, et halvt års tid ut i valgperioden.
16.Med erkebiskopens irettesettelse av Ferraro kan ha betydelig større konsekvenser for de katolske velgere som er visepresidentkandidatens politiske basis.
17.Medisinalråd Egil Willumsen sier til Arbeiderbladet at sykehuset fikk en kraftig irettesettelse efter saken.
18.Og med sin tale hvor hun gjorde det klart hvor viktig det er å snakke gjestenes sprog og kunne komme med en irettesettelse, efterlot hun ingen tvil om å ha sine stamgjester med seg i deres andre hjem.
19.Stortingsrepresident Per HysingDahl rykket igår ut med en kraftig irettesettelse av Carl I. Hagens (bildet) påstander om skattesnusk.
20.Så får legfolk og jurister selv ta stilling til om dette er en så grov forseelse at det berettiger til diskvalifikasjon ut året slik domsutvalget bestemte, diskvalifikasjon i to uker samt bot på kr. 6000 slik appellutvalget (med Kjenner) bestemte, eller om det ville ha vært riktigere å pålegge Pål å betale en rimelig lånerente til VIF samt gi ham irettesettelse og eventuelt en liten bot slik undertegnede mente.
21.Vel, faktum er iallfall at Morten idag får beskjed fra forbundets domsutvalg om at han kun er tildelt en irettesettelse i disiplinærsaken NTF reiste mot ham efter Davis Cuprunden i Østerrike i forrige måned.
22.Både forsøket på å legge hindringer i veien for forberedelsene av lokale forhandlinger, og den efterfølgende irettesettelse av tillitsmannen Knut Lindh er eksempel på en lederstil som er fullstendig uakseptabel og hører fortiden til, heter det i en uttalelse fra årsmøtet i Oslo Journalistlags redaksjonsklubb i NRK torsdag.
23.Eckbos angrep på vårt helsepersonell er helt meningsløst, sa Sverre Tveitan fra Senterpartiet, og denne irettesettelse var representativ for alle de representanter som ba om ordet.
24.14, punkt 2, heter det at" som ordensstraff kan embets - eller tjenestemann ilegges skriftlig irettesettelse, eller tap av ansiennitet fra en måned til to år.
25.Aktor, statsadvokat Ragnar Solli i Møre og Romsdal, la i sitt innledningsforedrag vekt på at tiltalte også i 1981 av ansettelsesrådet for lensmenn i Hordaland, fikk en skriftlig irettesettelse og advarsel som ordensstraff for dette forhold i tjenesten.
26.Avgjørelsen blir ikke offentliggjort før den idag er gjort kjent for Tommy, men efter det Aftenposten erfarer, slipper han med en irettesettelse efter å ha kritisert dommer Kjell Nordby i skarpe ordelag efter cupkampen mellom Lillestrøm og Kongsvinger.
27.Avisen forteller ikke hvordan kommunen reagerte på kommunens irettesettelse...
28.De sovjetiske uttalelser gir likevel mer inntrykk av å være en irettesettelse til amerikanerne for hva som fra russisk synsvinkel arter seg som et diskresjonsbrudd, enn av å være en faktisk benektelse av det som er blitt sagt om Sovjets holdning.
29.Det er ventet også at redaksjonsklubben i NRKDagsnytt på et møte fredag vil kreve programdirektør Grans irettesettelse av Lindh trukket tilbake.
30.Efter denne episoden ble han av forbundet tilskrevet med en irettesettelse.
Your last searches