Norwegian-Spanish translation of isolert

Translation of the word isolert from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

isolert in Spanish

isolert
personadjective enclaustrado, recluido, aislado
Synonyms for isolert
Similar words

 
 

More examples
1.Blir det tryggere kår for fred og frihet i Norden om vi i dette hjørnet av verden isolert vedtar at vi er atomvåpenfri ?
2.Efterat Per Busk ble overført til E2 (på Tunga) slik at han kunne delta i det vanlige fellesskap (han satt først isolert) i fritiden, kunne man raskt registrere hans negative aktivitet blant de innsatte.
3.Et isolert angrep på Sverige utløser ingen verdenskrig.
4.Arne Treholt er blitt isolert på nytt som et resultat av brevsmuglingen fra Drammen kretsfengsel.
5.At bankene for tiden gjør gode penger, kan ikke isolert sett kritiseres.
6.Av de vel fire år min klient har sittet i fengsler før han ble overført til Eg sykehus, har han sittet vel tre fjerdedeler av tiden isolert, sa Strøm.
7.Av flere grunner, blant annet den at Traktat NÅ ! arbeider for en isolert nordisk atomvåpenfri sone som ikke er i overenstemmelse med NATOs ønsker.
8.Barna blir ikke noe mer isolert fra de norske elevene enn det de var med den andre ordningen.
9.Blir det ikke isolert å arbeide her på gården hver dag uten et faglig miljø i nærheten ?
10.De tiltak og planer vi har for Ungdomsåret må ikke sees isolert fra den gjennomgående politiske diskusjon om ungdommens situasjon.
11.Den kjennskap og kontakt de får med de forskjellige hjem, bør komme videre, men desverre er hjemmehjelpen altfor isolert innen hjemmesykepleien. de gjør jobben sin og går hjem, og her bør det komme en endring slik at konferansetimer er inkludert i arbeidstiden.
12.Det dreier seg her om ordinære flyreiser og selskapsreiser, og dette er en isolert, forretningsmessig virksomhet i vår organisasjon.
13.Det er klart at dersom vi hadde vurdert grad av utnyttelse mot personalets arbeidstid, ville vi fått et annet tall, vedgår Wisløff, som understreker at tallene ikke må brukes isolert.
14.Det verste er vel at hun blir så isolert.
15.En isolert episode må ikke undergrave statsorganenes gode navn, blant dem sikkerhetstjenesten og militsen, ble det sagt.
16.En optimistisk geolog farvela strukturen før vi satte i gang, men resultatet er slik at forekomstene neppe er drivverdige isolert sett.
17.For døve og talehemmede som ofte blir isolert, åpner teksttelefonen en fin kommunikasjonsmulighet med omverdenen, sier overinspektør Kåre Johansen i Televerket til Aftenposten.
18.Husmorvikaren frister en isolert tilværelse.
19.I USA har vi hatt en tendens til å tenke fysioterapi og individuell trening, punktum ; til å fokusere på den fysiske treningen isolert.
20.I en vanlig skole hvor det praktiseres integrering, blir ofte den funksjonshemmede isolert.
21.I tillegg til kroner og øre må man veie en isolert profftilværelse opp mot de bestående leve og boforhold, sier Per Egil.
22.Jeg føler meg isolert i storbyen.
23.Jeg kan godt forstå at det spekuleres ganske mye, men man må se vårt kjøp av aksjer i Bergenske mer isolert, sier Odfjell til Aftenposten.
24.Jeg tror det ville ha vært en fordel for efterforskningen om min klient hadde vært holdt isolert i startfasen, uten at jeg med det mener at det hadde vært nødvendig med varetekfengsling.
25.Jeg tror ikke at Polens problemer kan løses hvis vi står isolert.
26.Kan man motvirke at mennesker som er utskrevet efter lange opphold i psykiatriske institusjoner blir isolert og passivisert ?
27.Landets døvblinde har sittet isolert altfor lenge.
28.Man må ikke fristes til å se på Nordisk Trafikksikkerhetsår som et isolert, avsluttet kapitel i arbeidet med å redusere ulykkestallene.
29.Mange pensjonister lever en ensom og isolert tilværelse.
30.Men isolert sett er dette resultatet ikke så verst.
Your last searches