Norwegian-Spanish translation of jurymedlem

Translation of the word jurymedlem from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

jurymedlem in Spanish

jurymedlem
rettsvitenskap - mannnoun jurado [m]
  rettsvitenskap - kvinnenoun jurada [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Beklager, svigersønn, jeg må dessverre diske deg, var det første jurymedlem Kristen Kvello sa til Ove Aunli efterat han var kommet i mål til en delt femteplass på dagens 15 kilometer.
2.En bemerkelsesverdig oversetterinnsats, fremholdt jurymedlem Jan Brodal.
3.Jeg er det første skandinaviske jurymedlem - hektiske dager i Monaco ble det - så sirkus hele dagen og derefter timelange møter.
4.At mange bidrag er dårlige, skal ikke bety at det ene gode ikke skal vinne Gullrosen, sier NRKs jurymedlem Bjørn Scheele.
5.Den fikk UNICEFprisen på årets Berlinfestival, og et jurymedlem uttalte da at" Pessi og Illusia" var den vanskeligst tilgjengelige av de 16 barnefilmene i konkurransen.
6.Et annet jurymedlem, Yuan Ligi, professor med mathistorie som spesialitet, kunne fortelle at verdens første kokebok kom i sirkulasjon i håndskrevet form i Kina for 1500 år siden.
7.Et brasiliansk jurymedlem skal ha vært med på å diskvalifisere den norske solingen for pumping.
8.Et flertall er engasjert i servicenæringer, sier Else BuggeFougner, som også er jurymedlem sammen med viseadministrerende direktør Jarl Whist i Kreditkassen.
9.Grøvdal fikk av jurymedlem Yngvar Ustvedt overrakt tresnittet" Novemberskog" av Knut Frøysaa, samt en sjekk på 10 000 kroner.
10.Han har vært jurymedlem og styremedlem i UKS, og har holdt en rekke separatutstillinger.
11.Han og den dyktige skribenten Hartvedt har virkelig fått til en gnistrende god bok, mente jurymedlem Bjørn Bjørnsen.
12.Jurymedlem Bjørn Scheele har også gjort sitt for å markedsføre NRKs bidrag.
13.Nivået ligger høyere enn vanlig, forteller Rivertonklubbens president og jurymedlem, redaktør Sigurd B. Hennum i Aftenposten.
14.Nå er ikke Liv Ullmann ukjent med juryoppgaven, hun har tidligere vært jurymedlem i Cannes.
15.OFS går inn for at organisasjoner med landsomfattende status får eget jurymedlem i alle saker som er reist av eller mot vedkommende organisasjon.
16.OFS vil at organisasjoner med landsomfattende status får eget jurymedlem i alle saker som er reist av eller mot vedkommende organisasjon.
17.Og om deltagernes arbeider var av svært ulike karakter, fra hjemmesydde 17. maikjoler til elegante kreasjoner med en søm så selv jurymedlem Lilleba Brynildsen Løberg kunne tenke seg å bære dem, så var altså juryen profesjonell nok.
18.Rapporten er skrevet av Siv Bleiklie, som var jurymedlem under konkurransen, mens illustrasjonene er ved Svein Erik Tøyen.
19.Under alle renn de siste 35 årene har han enten vært deltager, speaker, trener, sekunderingspost eller jurymedlem.
20.De fleste av jurymedlemmene var overhodet ikke i tvil, sa jurymedlem Aaron Kaplan til pressen efter kjennelsen.
21.Det er påtalemyndighetens mening at jurymedlem fru Åse Solberg ikke opptrådte kritikkverdig.
22.Hvis det viser seg at politiinspektør Johan Solberg ved Oslo politikammer handlet i saken da den ble efterforsket, må hans hustru som satt som jurymedlem i Hadelandssaken, ansees som absolutt inhabil.
23.Jeg finner det overmåte beklagelig og ukorrekt at vedkommende jurymedlem ikke selv opplyste om forholdet.
24.Men på toppen av alle andre nye opplysninger, hjelper spørsmålet om inhabilitet for dette jurymedlem.
25.Politiadjutant Johan Solbergs hustru Aase var ikke inhabil som jurymedlem i Hadelandsaken, mener statsadvokatene i Eidsivating efter å ha foretatt undersøkelser ved Oslo politikammer.
26.Selv om Høyesterett formelt fastslår at det angjeldende jurymedlem ikke er inhabil, ville partene helt opplagt ha sørget for at hun ikke fikk delta hvis de fikk kjennskap til hennes tilknytning til politiet, sier høyesterettsadvokaten.
27.Både muntre og alvorlige filmer fra tre verdensdeler står på hovedprogrammet, forteller jurymedlem og sekretær Christian Boe Astrup.
28.Det Høyesterett onsdag 28. august skal ta stilling til, er altså om fr Solberg på grunn av sitt ekteskap med en politiembedsmann var inhabil som jurymedlem.
29.Det er et maleri fra stålverkene i samme by, malt mens Thaulow satt som jurymedlem for Carnegies i 1898.
30.Det er imidlertid åpenbart at enhver forsvarer ville ha skutt ut et jurymedlem med en slik tilknytning til politiet, sier Staff.
Your last searches