Norwegian-Spanish translation of justisminister

Translation of the word justisminister from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

justisminister in Spanish

justisminister
lov - allmenn - mannnoun Ministro de justicia [m]
  lov - allmenn - kvinnenoun Ministro de justicia [m]
Similar words

 
 

Wiki
Justisminister er i Norge den statsråd som har ansvaret for Justis- og politidepartementet. Pr. mars 2007 er Knut Storberget (Ap) justisminister.

More examples
1.Det har vakt oppsikt at justisminister Mona Røkke blankt har avvist et forslag fra formannen i Stortingets justiskomite, Helen Bøsterud, om å opprette et uhildet granskningsorgan for etterforskning av politifolk.
2.Det holder det, sa Gundersen, det klarer seg med det", efterkrigsvisa om justisminister Gundersen.
3.Før Barkenæs eventuelt svarer, bør han dog vite at f.eks. vår justisminister tar saken alvorlig, og at hun har lovet å vurdere anmodningen om å nedsette et utvalg.
4.Goværsministeren", blir justisminister Mona Røkke kalt av beboerne på Svalbard.
5.Justisminister Mona Røkke uttalte at det var oppsiktvekkende at Arbeiderpartiet går imot dette, og trakk frem som eksempel det grusomme som skjedde i Odda, hvor et eldre søskenpar ble nådeløst slått og sparket, og hvor det endte med at den nær åtti år gamle kvinnen døde av mishandlingen.
6.Justisminister Mona Røkkes avvisning av forslaget om et uhildet organ for etterforskning av politisaker er derfor ikke bare uklokt.
7.Nei vel, men i SydAfrika har dere jo en justisminister, (minister of justice)" svarte zambieren.
8.Arbeidet nytter, og det er fint å få være med på å utvikle gode prosjekter og sette dem i system, sier justisminister Mona Røkke om treningssentrene for innsatte med rusmiddelproblemer.
9.Den gang Mona Røkke var stortingsrepresentant uttalte hun at det personlige gassvern for nordmenn var uansvarlig dårlig, men efter at hun ble justisminister og ansvarlig for den sivile beredskap er ikke situasjonen blitt bedre, uttalte redaktør Rolf Thue i Direktoratet for sivilt beredskap i et intervju i Aftenposten nylig.
10.Den skitten skal stoppes, erklærer justisminister Erik NinnHansen.
11.Det er mulig at Meese er en hederlig fyr, men i så fall står vi tilbake med det faktum at Reagan har nominert som justisminister en mann som ikke holder orden på sine egne pengesaker og ikke lever opp til lovens bokstav og ånd.
12.Det er oppsiktsvekkende at Arbeiderpartiet går imot dette, fastslo justisminister Mona Røkke, og hun trakk altså frem Oddasaken - der en eldre kvinne døde som følge av brutalitet - som et eksempel på den type saker hun mente gjør straffeskjerpelse påkrevet.
13.Det vet jeg ikke, svarte justisminister Mona Røkke, som imidlertid tilføyet at hun som tidligere politiefterforsker kunne si at pågripelsestidspunktet var naturlig i forhold til hvor langt man var kommet i efterforskningen av saken.
14.Er det korrekt at det i vårt lovverk ikke finnes bestemmelser som gjør slike forhold straffbare ? spør hun justisminister Mona Røkke.
15.Er dette en rimelig fremgangsmåte, spør Foss og retter spørsmålet justisminister Mona Røkke.
16.Et 100års jubilerende parti kan ikke avvise sine pensjonister, sa justisminister Mona Røkke i sitt politiske foredrag på landsmøtet igår.
17.Funksjonstiden min som formann i Det kriminalitetsforebyggende råd utløp 15. mars og justisminister Mona Røkke har ennå ikke reoppnevnt rådet.
18.Jeg finner det nå naturlig at det foretas en gjennomgang av overvåkingspolitiets ressurser, sa justisminister Røkke.
19.Jeg har skrevet en redegjørelse til justisminister Mona Røkke og pekt på at en tunisisk statsborger har sittet tre uker i varetektsarrest med hjemmel i fremmedloven.
20.Jeg har spesielt tro på styrking av dette samarbeidet, fordi man her kan iverksette konkrete tiltak raskt, sa justisminister Mona Røkke på en pressekonferanse efter møtet i Oslo igår.
21.Jeg var selvfølgelig inne på tanken om å orientere statsminister Odvar Nordli, men jeg gjorde det ikke, sa tidligere justisminister Oddvar Berrefjord til NRKDagsnytt mandag.
22.Nåværende justisminister Mona Røkke uttalte på en konferanse dengang hun var stortingsrepresentant at det personlige gassvern for nordmenn var uansvarlig dårlig.
23.Også Datatilsynet må legges inn under folkevalgt kontroll, sa justisminister Mona Røkke da Stortinget igår drøftet Datatilsynets virksomhet, og striden mellom Datatilsynet og Justisdepartementet.
24.Oppsiktsvekkende at Arbeiderpartiet ikke vil heve straffen for grove ran, mente justisminister Mona Røkke.
25.På nordisk basis har vi bygget opp et førsteklasses samarbeide i kampen mot narkotikahandel og misbruk, men det må bredere internasjonal koordinering til hvis vi virkelig skal kunne ha håp om å redusere problemene, sa justisminister Mona Røkke i Paris igår under møtet i den såkalte Pompidougruppen, som samordner kampen mot narkotikaproblemene i VestEuropa og hvor Norge iår for første gang deltar på ministernivå.
26.Røkke sier en ting som justisminister, en annen ting som Høyrekvinneleder, ble det sagt samtidig som det ble henvist til at denne organisasjonen nylig har meldt seg inn i Fellesaksjonen, som nå har 30 medlemsorganisasjoner.
27.Varetektsfengslingen skjer ved fremstillingen i forhørsretten, og jeg overprøver ikke domstolenes avgjørelse, sier justisminister Mona Røkke.
28.Vi har oppfattet Fyhns uttalelser som så grove at han i realiteten sier han er med og leder en etat som faktisk er korrupt, uttalte han til Aftenposten torsdag 13. september i forbindelse med at Oslo politiforenng hadde sendt klagebrev på Fyhn direkte til justisminister Mona Røkke.
29.Vi kan ikke stikke hodet i sanden og overse den sosiale virkelighet, sa den greske justisminister G. Mangakis i sin begrunnelse for at regjeringen nå har besluttet å innføre selvbestemt abort.
30.Vi vil ikke godta representanter for andre land som driver virksomhet som er uforenlig med deres offentlige oppdrag i Norge, fremholdt justisminister Mona Røkke i Stortingets spørretime iformiddag.
Your last searches