Norwegian-Spanish translation of kart

 
 

Wiki
Et kart er en generalisert avbildning av geografiske objekter med deres romlige relasjoner; med angitt geodetisk datum, projeksjon og koordinatsystem, samt målestokk dersom avbildningen er analog[1]. De fleste kart er en todimensjonal representasjon av et tredimensjonalt rom. Faget som omhandler kart heter kartografi.

More examples
1.Brae Alpha" sendte ut tre båter for å sjekke.Stor var forbauselsen,forteller radiotelegrafisten, da de oppdaget to åpne båter bemannet med tre kvinner og tre menn midt ute i Nordsjøen, båter uten kart og kompass og motor som kom seg frem ved hjelp av seil og årer.
2.Den grønne liste" skulle blitt en bok med kart og fotografier og en lettfattelig tekst.
3.Lille kjør som du vil" er ca. 400 hoteller tilsluttet British Country Wanderer, og ved bestillingen får man et kart med liste over dem.
4.Røa rundt" består av et kart over distriktet, tegnet av Per Eirik Nustad.
5.Den grønne listen" kunne ha blitt en fin håndbok for dem som er interessert i natur og miljø, særlig fordi den efter planen skulle vise oversiktskart over områdene, ialt 56 soner og kart over indre by, og hele 34 over Marka, sier Vartdal.
6.Alle våre kabeltraseer er tegnet inn på entreprenørens kart.
7.Det er utrolig at slike uhell kan skje, sier Berner, og viser til at alle Televerkets kabeltraseer er tegnet inn på entreprenørenes kart.
8.Guds ord - en menneskerettighet, er tittelen på et kart som snart er på markedet.
9.I et komplisert mediepolitisk pg teknisk terreng har vi manøvrert efter de" offentlige" kart som finnes.
10.Litt i tidligste laget for jordbær ennå, her er en del kart.
11.Man kan lese, se på kart og bilder, men aldri få den hele forståelsen for hva et uland er på skolebenken.
12.Politet og påtalemyndigheten kommer ikke til å ta noe initiativ for å avdekke en eventuell sammenheng mellom tidligere ekspedisjonssjef Kjell Kvaviks tyveri av antikvariske kart og den hjernesykdommen som han døde av fredag 3. august.
13.3000 hyllemeter med kart i NGOs hyller på Hønefoss imponerer, likeså salget av anslagsvis 350 000 kart årlig, men det er bare 50 000 av disse som kan få betegnelsen turkart.
14.Arbeidene med kartserien ble begynt i 1981, og inntil idag er det fremstilt 11 forskjellige kart.
15.Arket viser gammelt kart over Norden fra 1570 av den hollandske geograf Abraham Ortelius.
16.Arrangør er Fossum IF, og de starter opp 6. mai. Årets arrangement går på kart fra Steinshøgda via Lathusåsen til Lyse innerst i Sørkedalen.
17.Arrangørene fikk solgt 300 kart, alt i alt var det 400 voksne og barn som møtte frem på Bygdø.
18.At konkurransestedene ligger så avsides til at man ikke finner frem, kan kun skyldes dårlig stedsans eller manglende kart i bilen.
19.Avisene har nylig bragt kart over omkjøringsveier og alternative reiseruter.
20.Avisens folk har ennå ikke undersøkt alle heftene i detalj, og utelukker derfor ikke at man kan finne flere kart.
21.Bakgrunnen for navneendringen er at også andre naturfaglige tema i tillegg til vanndata efterhvert vil bli fremstilt på kart.
22.Bedriften har spesialisert seg på lyskopiering og fototeknisk kopiering av bl. a. seismiske kart.
23.Blant de reguleringsplaner som står på bystyrets kart, er den omstridte tennishallplan som Oslo Tennisklubb har planlagt på Bulltomten ved Vigelandsparken.
24.Blinde Marianne Lundqvist fra Løvenstad fikk godt kontakt med kart og kompass og i rullestol fikk AnnKatrin Hansen fra Oslo en stor opplevelse sammen ned sin mor Sølvi som" motor".
25.Boken inneholder foruten beskrivelse og omtale av stemplene også en historisk innføring i våre reisende postekspedisjoners opprettelse og virkeområde, samt kart med inntegning av de forskjellige rutene.
26.Borring og Rognerud, Rådgivende Ingeniører A / S har i samarbeid med et svensk firma, Markdata AB startet et nytt selskap i Oslo, Markdata A / S. Det nye selskapet er dannet for å tilby tjenester innen masseberegning, massehåndtering, oppmåling og automatisk uttegning av kart ved hjelp av datautstyr.
27.Brosjyren inneholder blant annet et kart som forteller hvor kommunkontorer, parkeringsplasser, drosjeholdeplass, togstasjon og busstopp er å finne.
28.Byantikvar Kjeld Magnussen forteller at den flotte haven er inntegnet på et gammelt kart fra 1771, men uten husanlegg.
29.Både hva seismiske kart og ingeniørtjenester angår, er Elf idag en storbruker av systemer for databehandling, og i utviklingsprosjektet skal Elf bidra med brukererfaringer i tillegg til de 10 millioner kroner.
30.Både veivesenet og andre gravende etater som er engasjert i gravingen på Jernbanetorvet, har kart over det som måtte ligge av kabler og andre installasjoner under asfalten.
Your last searches