Norwegian-Spanish translation of kjønnsorgan

 
 

Wiki
Kjønnsorganer er de deler av en organisme som inngår i forplantning. De er spesialiserte organer eller organsystemer for kjønnet formering. Både planter og dyr kan ha spesialiserte forplantningsorganer.

More examples
1.Klimaks for kvinnen var ifølge ham avhengig av mannens kjønnsorgan, riktig plassert.
2.Langt flere av mannlige impotenstilfelle enn man tidligere trodde har fysiske og ikke psykiske årsaker, og først for få år siden begynte legevidenskapen for alvor å interessere seg for mannens problemfylte kjønnsorgan.
3.Utstrakt i himmelrommet var Jordens kjønnsorgan en maurtue og dens klitoris en termitttue.
4.De låner ut sitt kjønnsorgan for penger.
Your last searches