Norwegian-Spanish translation of kladd

Translation of the word kladd from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kladd in Spanish

kladd
tegningnoun borrador [m], bosquejo [m]
  skriverinoun garabato [m]
Synonyms for kladd
Derived terms of kladd
Similar words

 
 

More examples
1.Det er akkurat som en kladd, forteller Karin på åtte år.
2.Det gjelder å finne på en riktig spennende historie, og så lage en kladd, en rute for hver scene i filmen.
3.Han funderer over tiden da dette nye mediet, som vel de fleste av oss har et forunderlig kjærlighets / hatforhold til," måtte brukes som notisbok og kladd".
4.Det betyr trekk i karakteren ! leverer kladd, kan det bety trekk !
5.Det er ikke to timer til kladd, strykninger og omgjøringer.
6.Efter det Tønsbergs Blad erfarer, ble hun bedt om å skrive oppsigelsen på skrivemaskin ut fra en kladd som ble levert henne.
7.Flere av eksamensbesvarelsene fikk hun lov til å avlevere mer eller mindre i form av kladd.
8.Jeg fant Frithjofs kladd og stakk den i lommen.
9.Levering av kladd kan trekke karakteren ned ! alle fall leselig !
10.Men nå må han skrive skikkelig kladd, fordi Sveriges utenrikspolitikk har betydning langt utover grensen.
11.Mens min høyre hånd rablet meningsløse ord bortover et kladdeark, strevet venstre med å lirke Frithjofs kladd opp av lommen, en venstrehånd som skalv og slapp de sammenbrettede papirene i gulvet.
Your last searches