Norwegian-Spanish translation of klage over

Translation of the word klage over from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

klage over in Spanish

klage over
klageverb quejarse de, presentar una queja sobre
  motstandverb murmurar en contra de
Similar words

 
 

More examples
1.Nationen er rystet over dommen i Stavanger, hvor byretten forkastet en klage over usaklig oppsigelse - fordi de oppsagte kvinner" er gift og forsørges av sine menn".
2.Dessuten innser ikke denne gruppen på en 610 advokater dette selv, og det paradoksale er at de samtidig som de vet å klage over lange varetekter, fastholder å være forsvarere i enkeltsaker hvor de ikke kan møte i hovedforhandling før åtte til ti måneder frem i tiden, skriver statsadvokaten.
3.Det er smått iår, men vi skal ikke klage over så verdifulle varer, sier Helge Kristiansen, kjent fisker fra Skåttvik i Lillesand til Fædrelandsvennen.
4.Det ser ikke ut til at flere benytter seg av adgangen til å klage over resultatet av ligningen enn tidligere, ikke desto mindre har vi i overkant av 6800 klagesaker til behandling i disse dager, opplyser avdelingsdirektør Truls Lie ved Oslo ligningskontor til Aftenposten.
5.Jeg har lite å klage over, lyder det fra mannen ved vår side.
6.Men da de først ble tent på ideen, synes jeg ikke vi kan klage over oppfølgingen.
7.Vi får jo endel av vår støtte fra Oslo kommune, og synes at vi i stedet for å klage over et litt surt budsjett, i stedet ville gi ordføreren en julepresang, sa en blid gjeng fra Lindeberg gård på Furuset.
8.Vi har såvidt jeg vet ikke fått noen anmeldelser til politiet fra barn, med klage over mishandling fra foreldrene.
9.Beboerne i Lysebotn i Forsand kommune har i statsråd fått avslag på en klage over Olje og energidepartementets vedtak om bygging av en 300 kVkraftledning mellom Førre og Lyse.
10.Både Storli og kretssekretær Einar Ellingsen i Bergen krets av Norges speiderforbund understreker forøvrig at selv om det er problemer med å holde på speiderne på landsplan, er det lite å klage over i Bergensområdet, hvor det faktisk er ekspansjon.
11.Da har vi ingen rett til å klage over forspiselse eller forstoppelse.
12.Den soningsinnsatte klaget i august 1983 til sivilombudsmannen over at Fengselsstyret tre uker tidligere ikke hadde tatt til følge hans klage over besøksordningen i Drammen kretsfengsel.
13.Dermed må det sies at kirkeministeren har trukket det korteste strå i striden om kirkens forkynnelse, som begynte med en klage over gudstjenesten i fjernsynet julaften.
14.Det er VestTyskland som har presset stålsaken frem innen EF, med klage over at den norske ståleksporten til spesielt det vesttyske marked både øker og får en ny sammensetning - og konkurrerer hardt med kriserammede tyske stålverk.
15.Dette er klart efter at Regjeringen idag ikke tok til følge en klage over avslaget om støtte på 300 000 kroner.
16.Dette skal ikke oppfattes som klage over Konserthuset.
17.Enkelte surmagede vil vel klage over at filmen blir for intellektuell, men det er jo en anklage som ikke rammer flere av dagens filmkomedier enn at vi godt kan tåle den.
18.Ensomheten har du uansett, men en som er gift med en oljearbeider kan av og til bli møtt med misunnelse og bemerkninger om at du som er gift med en oljearbeider og nesten millionær, har vel ikke noe å klage over.
19.Hans regjering hadde ingen grunn til å klage over undersøkelseskommisjonens eller historiens dom.
20.Heller ikke Vertshusteatret på Torshov har grunn til å klage over publikumstilstrømningen i disse dager.
21.Herre Gud - hva har jeg å klage over !
22.Hva har man så å klage over ?
23.Hvis vi skal klage over noe må det være at konkurrentene i kooperasjonen har fått klare konkurransefordeler.
24.Hyttefolket fra skjærgården ringer for å klage over måkeskrik og sjenerende tang i strandkanten og vil vite om det ikke finnes midler mot denslags.
25.I slike tilfeller kan fristen til frivillig utreise gjøres ganske kort eller helt bortfalle, og man blir da henvist til å klage over avslaget på oppholdssøknaden og over bortvisningen under ett.
26.Jeg har inntrykk av at opposisjonen ikke har noe å klage over når det gjelder dekningen i NRK.
27.Jeg tillater meg derfor å håpe på at Justisdepartementets klage over Datatilsynets avgjørelse blir tatt til følge av Regjeringen.
28.Jeg tror ikke man skal klage over den standard som hittil er oppnådd efter bare kort tid.
29.Kjøperen begynte snart å klage over rotter under gulvene og råtnende bjelker.
30.Klage over helsetilbud kan rettes til helsesjefens kontor.
Your last searches