Norwegian-Spanish translation of klager

Translation of the word klager from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

klager in Spanish

klager
rettsvitenskap - mannnoun demandante [m], apelante [m]
  rettsvitenskap - kvinnenoun demandante [f], apelante [f]
Derived terms of klager
Examples with translation
Han klager bestandig om sin lave lønn.
Similar words

 
 

More examples
1.Eller innadvendte melodramaer som" Kramer mot Kramer", klager herrene strengt, de hadde nok helst sett at deres berusende ungdom hadde fortsatt noe lenger.
2.Fra tid til annen oppstår behov for å efterforske klager om ukorrekt opptreden fra politiets side.
3.Hvem klager over det sammenhengende brostensteppet eller den symmetriske teaterplassen med den luftige plasseringen av Ibsen og Bjørnson ?
4.Vi må føre Barzel i et strammere bånd", Gencher klager over en embedsmann" som er en briljant skattesystematiker", men samtidig også en puritansk rettferdighetsfanatiker.
5.Alle sentralbanker i verden klager over at finanspolitikken er for ekspansiv og gir uttrykk for at det burde legges mindre byrder på kredittpolitikken.
6.Barn og ungdom spiller på TVspill, uansett om vi klager eller synger.
7.De klager vi har registrert de siste to uker har altså sammenheng med ekstraordinære uhell.
8.De mange gamle hus som står tomme i lengre tid før de rives, er et stort problem for politi, brannvesen og Bygningskontrollen, og vi får inn en rekke klager fra naboer til slike hus.
9.Dersom klager avdekker uheldige forhold eller rutiner på et sykehus, har pasientombudet rett til å uttale seg om dette.
10.Det eneste vi kan si er at vi får klager fra hele bygden.
11.Det er mange eldre som er blitt lovet rekkverk på butikktrappen i Solvang Hagekoloni, men intet skjer, klager en leser fra det frodige sommerriket.
12.Det er mange mennesker som blir berørt av den trege trafikkavviklingen, og daglig ringer passasjerer og klager sin nød, forteller Grov.
13.Det er umulig for klager å bryte de moralnormer han føler som helt bindende for seg, skrev mannens advokat til Sivilombudsmannen.
14.Det er veldig vanskelig å høre på klager, men jeg tror vi skal holde ut litt klager fra hverandre.
15.Det har vært en strøm av klager både fra sjåførene og publikum på det nye telefonsystemet.
16.Det har vært mange klager på den langsgående inndelingen ?
17.Det kan virke stille her i lange perioder, og senere får vi klager fra publikum som har forsøkt å ringe, sier vaktsjefen på drosjesentralen.
18.Efter at det kom klager på voldsinnslag, vurderte vi en videokassett som Janco sendte oss.
19.En 2er ifjor og en 2er i år, klager de.
20.Er det ikke slik her også at de som klager mest, de får ?
21.Flere nordmarkinger klager over urimelig lange omveier om vinteren, når f.eks Langliveien til Sandungen er stengt ?
22.Først og fremst får vi mange klager fra gjester som synes skjemaene inneholder alt for mange spørsmål og tar for lang tid å fylle ut.
23.Hadde man kunnet sette inn forebyggende tiltak på et tidlig stadium, kunne man ha unngått svært mange av de klager som nå ligger og venter på behandling.
24.Hva klager de norske skoleelevene på ?
25.Hvor skal man så henvende seg med eventuelle klager ?
26.Ja, vi har mottatt en god del klager i disse par årene både fra privatpersoner og fra tobakkskadeorganisasjoner.
27.Jeg klager ikke.
28.Jeg tror ikke at de åtte leieboerne klager.
29.Klager handelen for mye ?
30.Kommer det mange klager og protester, vil vi orientere de som administrerer de nye ordningene, Norsk Rikskringkasting og Toll og avgiftsdirektoratet, sier han.
Your last searches